دستورالعمل روش انجام آزمايش Fungi Culture

کد سند:
447
کد یکتا:
205
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش  Fungi Culture

هدف:

اطمینان از روش كشت قارچ و به كارگيري محيط هاي كشت مورد نياز

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام كشت قارچ در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

 نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نوع نمونه : هر قسمتي كه احتمال حضور قارچ در آنجا وجود دارد مثل ناخن، موف پوست، انواع مايعات بدن، چرك، خون، خلط و ترشحات برنشي.
بيمار حداقل 3 روز استحمام نكرده باشد.
بيمار روي ضايعه مورد نظر از پماد يا كرم ويا داروهاي ضد قارچ استفاده  نكرده باشد.
نكاتي در مورد تعيين محل نمونه برداري:
چنانچه ضايعات متعددي در مراحل مختلف پيشرفت در بدن وجود داشته باشد، بهتر است كه نمونه برداري را از ضايعات تازه و فعال انتخاب كرد.
 نمونه برداري از لبه برجسته و خارجي ضايعات انجام شود.
در صورت تعدد ضايعات بهتر است از تمام آنها نمونه برداري شود.
در بيشتر موارد لازم است كه از عمق و منبع اصلي كانون بيماري نمونه برداري نمود.
نحوه نمونه برداري:
تنوع نمونه ها در قارچ شناسي زياد است و نمونه ممكن است از هر قسمتي از بدن گرفته شود.
ضايعات پوستي: ابتدا ضايعه را با گاز آغشته به الكل 70% تميز نموده و با يك اسكالپل استريل اطراف ضايعه را تراشيده و پوست ها را روي لام تميز و يادر يك پليت، نمونه ها را جمع آوري كنيد.
موي سر: اگر موها بلند باشند ابتدا با قيچي استريل كوتاه و محل ضايعه را با الكل 70% تميز مي كنند و سپس با موچين دوسرپهن موها را از نقاط مختلف ضايعه مي كنند و موها را روي لام يا داخل پليت استريل جمع آوري مي كنند.
نمونه ناخن: ناخن هاي آلوده را توسط گاز آغشته به الكل 70% تميز نموده و با ناخنگير استريل آنها را كوتاه مي نمائيم. با يك اسكالپل استريل ناخن ها را تراشيده و خرده هاي آن را روي لام تميز و يا داخل پليت نمونه قرار مي دهيم.
نمونه برداري از آبسه: آسپيراسيون و بازكردن آبسه توسط اسكالپل
خلط: نمونه صبحگاهي در حالت ناشتا گرفته شود. شستشوي دهان با آب يا با دهان شويه رقيق بدون قرقره كردن قبل از نمونه گيري
اساس انجام آزمايش: كشت هوازي بر روي محيط هاي انتخابي با استفاده از سابور و آگار غيرانتخابي و انكوبه در دماي 30 ـ 25 درجه سانتيگراد. كشت ها معمولاً وقتي مثبت مي شوند، گزارش مي شوند. كشت هاي منفي بعد از 4 هفته گزارش مي شوند.

 
لوازم مورد نیاز :
پليت
 لوله خميده u شكل
لام
لامل
آب مقطر استريل
اسكالپل استريل
محيط كشت سابرودكستروز آگار
بيلستوري

روش انجام آزمایش :

روش تهيه كشت روي لام:
 ML 15 از محيط كشت آگار خراب را در درون پليت استريل مي ريزيم.
بعد از سرد شدن بلافاصله به وسيله بيلستوري آن را به قطعات چهارگوش يك سانتيمتري مي بريم.
درون پليت حاوي لوله u شكل كه لامل روي آن قرار دارد، بر روي لام يك قسمت از آگار چهار گوشه را قرار مي دهيم.
چهار ضلع آگار را توسط پنس استريل با تكه هاي كوچك كلني قارچ مورد نظر، تلقيح مي نماييم.
 لاملي كه قبلاً استريل شده است را روي آگار موجود در روي لام مي گذاريم. سپس درب پليت را بسته، البته قبل از آن ML 8-7 آب مقطر استريل درون پليت مي ريزيم، تا برودت لاز م جهت رشد قارچ تأمين گردد.
1- هر گاه رشد قارچ به حد دلخواه برسد (كلني تا لبه هاي لامل رشد كند) دو نمونه را مي توان از اين اسلايد كالچر تهيه كرد.
الف) نمونه تهيه شده از لامل: به وسيله پنسي لامل را كه در اطراف آن كلني قارچ رشد نموده به آرامي از سطح ژلوز برمي داريم اين لامل را بر سطح لام تميز حاوي يك قطره LCB مي گذاريم و بررسي مي كنيم.
ب) نمونه تهيه شده از لام: ژلوز موجود در سطح لام را برداشته، داخل آن پليت مي اندازيم و لام را از درون پليت خارج مي كنيم. قطره اي LCB در محل رشد كلني قارچ در اطراف ژلوز مي ريزيم و لاملي بر روي آن قرار مي دهيم.
سيل كردن To seal: اضلاع لامل را با لاك ناخن يا هر ماده مشابهي مي توان مسدود ساخت و براي مدت ها نگهداري نمود. معمولاً از لاك بي رنگ كهداراي ماده ي انتالان است، استفادده مي شود. از لاك هاي معمولي و حتي رنگي هم مي توان استفاده كرد. مي توان از چسب سيتولوژي يا بندوكانادا نيز استفاده كرد. قبل از مسدود نمودن بايد مواد رنگي اضافي را با كاغذ خشك كن از اطراف لامل كاملاً پاك نمود.
2- روش تهيه كشت در لوله: بعد از تهيه كشت و انتخاب محيط مناسب توسط آنس از كلني قارچ به درون لوله مي بريم. آنس قارچ شناسي سر كج است. زيرا كار با قارچ، به صورت نشانكاري است. كمترين جاي كشت در لوله، يك سوم وسط محيط است كه 6 ـ 3 بار آنس را وارد محيط در اين مناطق مي كنيم.
3- روش كشت سه خطي در پليت براي توليد كلاميدوكونيدي در كانديدا آلبيكنس: اين عمل روي محيط كشت كورن ميل آگار + 1% توئيهن 80 انجام مي شود. آنس را كاملاً داغ كرده، سه عدد شيار نزديك به هم و موازي به طوري كه به ته پليت برخورد نكند مي دهيم. طول شيارها mm 22 و فاصله شيارها mm 3 است. سپس توسط آنس از سوش كانديدا مقدار كمي بين شيارها قرار مي دهيم، لامل را استريل كرده و روي شيارها قرار مي دهيم. اطراف پليت را با نوار چسب پوشانده و تا مدت 3 روز در حرارت اتاق نگهداري مي كنيم.
از هر پليت جهت كشت چهار نمونه مخمر مشكوك مي توان استفاده كرد. براي بررسي نيز، لامل را بر روي لام حاوي يك قطره LCB قرار داده و بررسي مي كنيم. يا مي توان قسمتي از ژلوز حاوي قارچ را با اسكالپل روي لام گذاشته و يك قطره سرم فيزيولوژي روي آن مي گذاريم بعد آن را روي شعله آنقدر حرارت مي دهيم تا ژلوز آب شود بعد رنگ آميزي گرم مي كنيم كه قارچ gr+ مشاهده مي شوند.

محيط هاي كشت مورد استنفاده در قارچ شناسي:
محيط سابورو: ساده ترين و معمولي ترين محيط كشت در آزمايشگاه قارچ شناسي محسوب مي شود و اكثر قارچ ها در اين محيط رشد مي كند. رنگ محيط زرد كهربايي است.
9-2- محيط سابورودكستروزآگار + كلرامفنيكل (Sc): روي محيط S برخي ميكروب ها نيز رشد مي كنند، براي جلوگيري از رشد ميكروب ها، محيط S، mg/lit 50 كلرامفنيكل اضافه مي شود. برخي به جاي كلرامفنيكل از جنتامايسين (SG)  استفاده مي كنند.
محيط سابورودكستروز آگار+ كلرامفنيكل + سيكلوهگزاميد Scc: سيكلوهگزاميد mg/lit 500 ساپروفيت ها را از بين مي برد و براي درماتوفيت ها بيشتر به كار مي رود. (به سيكلوهگزاميد اكتيديونActidion و محيط Scc ميكوزيل آگار يا ميكوبيوتيك آگار مي گويند). كلرامفنيكل را در ML 10 الكل و سيكلوهگزاميد را در ML 10 استون قبلاً خوب حل مي كنند. سپس به محيط كشت اضافه مي نمايند.
محيط آزمايش درماتوفيت: حاوي 3 آنتي بيوتيك سيكلوهگزاميد، جنتامايسين و تتراسايكلين است. در اين محيط اكثر درماتوفيت ها ظرف مدت 7-3 روز قادر به ايجاد تغيير رنگ مي باشند. در حاليكه قارچ هاي ساپروفيت و باكتريها قادر به رشد نيستند. كلني درماتوفيت ها در اين محيط حالت غيرعادي دارد. ساپروفيت هايي كه در اين محيط رشد مي كنند قادر به تغيير رنگ محيط نيستند.


ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]