دستورالعمل روش انجام آزمایش تعیین ABD

کد سند:
591
کد یکتا:
125
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل روش انجام آزمایش تعیین ABD

عنوان: تعیین گروه­های خونی سیستم ABD

اقدامات وابسته:

1-2- دانستن خطاهای تکنیکی و Cross Reaction یا تاثیرات متقابل
 

1-3- بررسی صحیح و دقیق گروه­های خونی سیستم ABO
 

 موارد کاربرد:

1-4- این روش جهت انجام تست در بخش هماتولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی کاربرد دارد.
 

صلاحیت و شایستگی کاربر:

1-5- از آن جایی که این تست توسط اپراتور بخش هماتولوژی انجام می­شود لذا تمامی موارد صلاحیت و شایستگی در بخش مربوطه باید رعایت گردد.
 

 نمونه:

1-6- خون کامل یا سوسپانسیون گلبول­های قرمز مجهول %2-5 شسته شده در سرم فیزیولوژی.
 

 تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:

1-7- لام تمیز یا کاشی سرامیکی سفید
2-7- آنتی سرم­های Anti B, Anti AووAnti AB
3-7- در صورت امکان جعبه نوری (Viewring Box) یا چراغ مطالعه
4-7- در صورت لزوم، لانست، پنبه و الکل ضدعفونی کننده
5-7- اپیکاتور چوبی یا پلاستیکی
 

 نکات ایمنی:

1-8- استفاده از دستکش در حین کار
 

 مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد):

1-9- دفتر مربوط جهت ثبت نتایج و کنترل­ها
2-9- فرم درخواست کالا و خدمات
3-9- فرم ثبت علل تکرار تست
 

کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:

1-10- کنترل آنتی سرم­های گروه خونی توسط گروه خونی A,B,O
 

مراحل اجرایی کار:

1-11- دو قطره خون را در دو طرف یک لام تمیز بریزید.
2-11- یک قطره از شیشه محتوی Anti A به رنگ آبی و یک قطره از شیشه محتوی Anti B به رنگ زرد یا نارنجی به دو قطره خون جداگانه اضافه کنید.
3-11- با یک سر اپلیکاتور، قطره خون و Anti A و با سر دیگر آن قطره خون و Anti B را مخلوط کنید و دایره­ای به قطر 2cm پهن کنید.
4-11- سپس لام را در دست گرفته و بالای یک کاغذ سفید تا جعبه نوری به مدت 20'' به طور افقی حرکت دورانی دهید.
5-11- اگر اگلوتیناسیون انجام شود دانه­های درشت متشکل از گلبول­های قرمز به هم چسبیده که در مایع شناورند آشکار می­شود. اگر در عرض 2' هنوز مخلوط دارای رنگ کلی باشد و گلبول­های قرمز به طور یکنواخت پراکنده باشند نتیجه منفی می­باشد.
روش گزارش دهی:
6-11- اگر گلبول­های قرمز مورد آزمایش فقط با Anti A آگلوتیناسیون بدهد ولی با Anti B ندهد سپس خون مجهول گروه A می­باشد اگر گلبول­های مورد آزمایش فقط با سرم Anti B آگلوتیناسیون دارد ولی با Anti B نداد, خون مجهول از گروه B است اگر گلبول­های مورد آزمایش با سرم­های Anti B , Anti A آگلوتیناسیون داد خون مجهول از گروه AB می­باشد اگر گلبول­های قرمز مورد آزمایش با هیچ یک از سرم­های Anti AB, Anti B, Anti A آگلوتیناسیون نداد، خون مجهول از گروه O می­باشد.
 
 
 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]