دستورالعمل روش انجام آزمایش ALT

کد سند:
433
کد یکتا:
33
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
4.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش ALT

هدف:

 اندازه گيري ميزان ALT (Alanine Aminotransfrase ) (SGPT) در سرم

دامنه کاربرد
وجود ALT غیر طبیعی در مبتلایان به یرقان بیشترنشانه ان است که کبد عامل یرقان میباشد تا انکه همولیز گلبولهای قرمز را عنوان منبع یرقان معرفی نماید. ALTعمدتا در کبد میباشد مقادیر کمتر ان در کلیه ها قلب عضله اسکلتی وجود دارد.اسیب یا بیماری که پارانشیم کبد را مبتلا سازد باعث ازاد شدن این انزیم از سلول کبدی به داخل به داخل جریان خون میشود و موجب افزایش سطح ALT سرمی میشود.بیشترین علت افزایش ALT معمولا اختلالات عملکردی کبدی است. ازاینرو ALT نه تنها حساس است بلکه برای بیماری هپاتوسلولار نیز کاملا اختصاصی میباشد.در بیماری هپاتوسلولار به اثتثنای هپاتیت ویروسی نسبت AST /ALT نسبت کمتر از 1 است.در هپاتیت ویروسی این نسبت بیشتر از 1 میباشد که این امر به تشخیص هپاتیت ویروسی کمک میکند.این آزمایش در ابتدا برای تشخیص بیماری­های کبدی و گزارش موقعیت (مرحله) درمان هپاتیت به کار می­رود هم چنین در بیماری سیروز نکروتیک و تاثیرات تاخیری دارد درمانی استفاده می­شود SLT در عین حال برای تشخیص افتراقی یرقان همولتیک از یرقان ناشی از بیماری­های کبدی کاربرد دارد افزایش مقادیر ALT در 1- بیماری­­های هپاتوسلولار، سیروزفعال، تومورهای متاستاتیک کبدی، یرقان انسدادی یا انسداد صفراوی، عفونت­های ویروسی سمی، منونوکائوز عفونی، پانکراتیت، سکته قلبی، پلی میوزیس، سوختگی شدید، ترومادشوک دیده می­شود. 2- مقایسه ALTIAST: گرچه سطوح AST همیشه در سکته حاد قلبی بالا می­رود اما مقدار ALT همیشه متناسب با آن بالا نمی­رود. ALT معمولاً بیش از AST در انسداد صفراوی خارج کبدی بالا می­رود ALT نسبت به AST در تشخیص بیماری­های الکلیک کبدی حساسیت کمتری دارد. آلانين آمنوترانسفور (ALT) كه قبلاً به نام گلوتاميك ترانس آميناز (GPT) ناميده مي شد اين آنزيم با انتقال واحدهاي آمين ، - Keto acid را به آمينواسيدها كاتاليز مي كنند
 
صلاحیت و شایستگی کاربر
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل
5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته
ـ اطلاع داشتن در مورد تاثيرات متقابل Cross Reaction بر روي تست از جمله تداخلات دارويي و يا عوامل مداخله گري چون ايكتريك ، هموليز و ليمپيك
ـ داشتن آشنايي كامل با اصول كنترل كيفي و محدوده مجاز تعيين شده براي اين تست و آگاهي از تفسير نتايج حاصله از كنترل كيفي قوانين موجود در آزمايشگاه از جمله قوانين وستگارد
ـ آشنايي با سيستم نرم افزاري كنترل كيفي آزمايشگاه جهت ثبت نتايج حاصل از سرم كنترلهاي خوانده شده و تحليل آماري نتايج حاصله
ـ آشنايي با روش ساخت محلول ها و شرايط نگهداري آنها
ـ داشتن آگاهي كامل نسبت به كاليبره بوده تجهيزات از جمله اتوآناليزر ، سمپلرها
ـ داشتن آگاهي كامل نسبت به سالم بودن ادوات و تاريخ انقضاء آن از جمله سرم كنترل ها ، كاليبراتور و نيز محلول هاي مربوطه
ـ آشنايي با اپراتوري تجهيزات لازم براي انجام تست از قبيل : اتوآناليزر ، سمپلرها ، سانتريفيوژها و …
ـ آگاهي كامل نسب به اصول ايمني و كار در آزمايشگاه و نيز بهداشت و ايمني دفع مواد زائد

موارد کاربرد
این تست برای تشخیص و ارزیابی مبتلایان به بیماری کبدی یا استخوانی استفاده میشود
صلاحیت و شایستگی کاربر
از آنجا که این تست توسط اپراتور بخش بیوشیمی انجام می­شود لذا تمامی موارد صلاحیت و شایستگی
در بخش مربوطه از جمله تحصیلات، مهارت، تجربه و آموزش باید رعایت گردد
تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار
وسایل معمول آزمایشگاه موجود باشد
دستگاه از قبل کالیبره و آماده کار باشد
PH آب مقطر متصل به دستگاه اندازه گیری شده باشد

کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار
بمنظور اطمينان از صحت و دقت آزمايشات ما ملزم به قرار دادن سرم كنترل در اتواناليزر هستيم . سرم كنترل را در شروع كار و قبل از گزارش جواب بيماران در دستگاه قرار داده و بعد از بدست آوردن جواب سرم كنترل هاي خوانده شده آنرا در منحني لوي جينگ قرار داده و بر اساس قوانين وستگارد صحت و دقت آنرا بررسي مي كنيم .
جهت کالیبر استاندارد با کالیبراتور TruCal U و جهت کنترل Trulab N و Trulab P بطور جداگانه استفاده کنید.

نمونه لازم و موارد رد نمونه
نوع نمونه
مقدار : 100 ميكروليتر
معيارهاي REJECTION ( موارد رد نمونه )
زماني كه نمونه هموليز شديد ، ايكتريك شديد و ليمپيك شديد باشد نمونه قابل قبول نمي باشد
تاثير عوامل ايكتر ، هموليز ، ليمپيك
تري گليسيريد تا غلظت 2000 ميلي گرم در دسي ليتر ، بيلي روبين تا غلظت 40 ميلي گرم در دسي ليتر و هموگلوبين تا غلظت 400 ميلي گرم در دسي ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند ولي اگر كه غلظت اين تركيبات بيش از مقادير باشد باعث تداخل در آزمايش مي شود

لوازم مورد نیاز
کیت مورد نظر سمپلر 100 میکرولیتر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب
دستکش های یکبار مصرف

روش انجام آزمایش
قبل از اجرای کار بروشور کیت مطالعه و بررسی شود
در صورت تغییر کیت پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود
ادامه مراحل اجرایی کار با دستگاه به SOP دستگاهی هیتاچی 717 مراجعه شود
جهت انجام آزمایش به روش دستگاهی پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر را که شرکت تولید کننده ارائه نموده است چک و بررسی نمایید

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش
تزریق قبلی IM ممکن است موجب افزایش سطح گردد
اسيد آسكوربيك تا غلظت 30 ميلي گرم در دسي ليتر ، تري گليسيريد تاغلظت 2000 ميلي گرم در دسي ليتر ، بيلي روبين تاغلظت 40میلي گرم در دسي ليتر و هموگلوبين تا غلظت 400 ميلي گرم در دسي ليتر و نيز تاثير برخي داروها كه موجب افزايش فيزيولوژيك ALT مي شوند از جمله : Cephalosporins , Bromocriptine , Captoprill و …
 
نکات ایمنی :
در هنگام استفاده از دستگاه  می بایست کلیه نکات ایمنی مربوط به وسایل برقی را رعایت نمایید .
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .


مستندات مرتبط :
شناسنامه دستگاه
فرم ثبت نتایج کالیبراسیون دستگاه
فرم درخواست سرویس و کالیبراسیون دستگاه

Log book دستگاه
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه


محدوده قابل اندازه گیری: 
متناسب با کیت
محدوده رفرانس :
زنان <31 U I
مردان < 41 U I
محدوده هشدار با مقادير بحراني در صورت لزوم CRITIVAL VALUE
زنان <31 U I
مردان < 41 U I
 
چگونگي تفسير نتايج در صورت لزوم، علل تكرار ، چگونگي و نحوه محاسبه آن
مقادیر بالاتر و پائین­تر محدوده نرمال تکرار شود
مواردی که نتایج حاصل از آزمایش در مقایسه با سایر تست­ها در بخش بیوشیمی و یا در بخش­های دیگر نظیر آنالیز ادرار، هورمون شناسی و ... تطابق بالینی ندارد تکرار شود
به هر دلیلی که تکرار اتفاق می­افتد نتایج حاصله مربوط به قبل و بعد از تکرار و نتیجه گزارش نهایی علت تکرار در فرم ثبت نتایج تکرار تست­ها ثبت و مرقوم گردد
حساسيت ( SENSITIVITY)
حداقل مقدار ALT قابل اندازه گيري 4 واحد بين المللي در ليتر مي باشد
 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]