دستورالعمل روش انجام آزمايش Pelural Fluid S & C

کد سند:
451
کد یکتا:
210
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش  Pelural Fluid S & C

هدف:

اطمینان از روش تشريح آزمايش مايع پلور (جنب) و كشت آن به منظور تشخيص عفونت هاي باكتريايي

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت تشخيص و تفسير پليت هاي حاصل از كشت مايع پلور در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :

 نوع نمونه : مايع جمع شده در جنب
نحوه نمونه گيري:
نمونه برداري توسط پزشك و با آسپيراسيون از فضاي بين يك و دو دنده اي پايين تر ازحد فوقاني مايع صورت مي گيرد و محل آسپيراسيون نبايد پايين تر از هشتمين فضاي بين دنده اي باشد. حجم نمونه آسپيره شده بايد تقريباً به ميزان ml5 باشد. نمونه را براي شمارش سلولي پروتئين، گلوكز، رنگ آميزي گرم و كشت به آزمايشگاه ارسال مي كنند.

لوازم مورد نیاز :
محيط كشت هاي BA، شكلات آگار،EMB ، سابورودكستروز، تايوگليكولات
 جار
 لام
لوپ
شعله
ميكروسكوپ
انكوباتور 37 درجه سانتيگراد
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
روش انجام آزمایش :

آزمايش مستقيم:
بررسي ماكروسكوپي: مايع پلور طبيعي ترانسودا است كه معمولاً شفاف، زرد كم رنگ بدون لخته و بي بو است. اگزدوامي تواند شبيه ترانسودا باشد ولي در اكثر موارد داراي كدورت بوده واگر با ماده ضدانعقاد گرفته نشود لخته مي شود. نمونه هاي كدر اگر بعد از سانتريفوژ شدن شفاف گردند، اين كدورت مي تواند به دليل وجود عناصر سلولي باشد. در غيراين صورت بايستي به وجود شيل يا سودوشيل مشكوك شود.
بررسي ميكروسكوپي: شمارش سلولي: در شمارش سلولي تعداد لكوسيت كمتر از 1000 عدد در هر ميكروليتر نشانه ترانسودا و بيشتر از 1000 نيز نشانه اگزودا بودن مايع است. در صورتيكه ميزان گلبول قرمز نيز بيش از 100000 عدد در هر ميكروليتر باشد به احتمال قوي علامت بدخيمي، تروما و يا انفاركتوس ريوي مي تواند باشد.
شمارش افتراقي : پس از سانتريفوژ از رسوب مايع پلور، رنگ آميزي رايت يا گيمسا به عمل مي آوريم. در حالت التهابي سلولهاي مزوتليال افزايش ولي در پلوروزي سلي و روماتوئيد سلول هاي مزوتليال كاهش مي يابند.
 رنگ آميزي گرم: پس از تهيه اسمير از مايع و رنگ آميزي گرم آن را از نظر عفونت هاي باكتريايي مورد بررسي قرار مي دهيم.
كشت:
 پلور رادر لوله استريل بريزيد.
 با دور3000RPM یه مدت 15دقيقه سانتريفوژ كنيد.
 از رسوب آن روي محيط هايCA,MC,BA و تايو كشت دهيد.
 دو عدد لام براي رنگ آميزي گرم تهيه نمائيد.
تايوها را به مدت 5 روز بررسي كنيد.
فارسي
 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]