دستورالعمل روش انجام آزمايش Synovial Fluid S & C

کد سند:
457
کد یکتا:
196
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش  Synovial Fluid S & C

هدف:

اطمینان از روش تهيه كشت و بررسي ميكروسكوپي مايع مفصل و تشخيص احتمالي عفونت در اين مايع

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام آزمايش ميكروسكوپي و كشت مايع مفصل در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

 نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نوع نمونه : مايع مفصلي كه به صورت آسپيراسيون تهيه شده است.
نحوه نمونه برداري: نمونه برداري فقط توسط پزشك و از شانه، انگشتان، مفصل هاي آرنج، مچ، ران و زانو صورت مي گيرد.

علل رد نمونه:
مصرف آنتي بيوتيك
تماس مايع با پنبه سر لوله


لوازم مورد نیاز :
محيط هاي كشت بلاد آگار، شكلات آگار،  EMB، تايوگليكولات
جار
 لام
شعله
رنگ گرم
ميكروسكوپ
انكوباتور 37 درجه سانتيگراد
دستکش های یکبار مصرف

روش انجام آزمایش :

آزمايش مستقيم:
بررسي ماكروسكوپي: نمونه طبيعي مايع مفصل شفاف، بي رنگ يا زرد كم رنگ است و در صورت بيماري زردرنگ، قهوه اي، سبز يا قرمز رنگ ديده مي شود. از نظر توانايي ايجاد لخته موسيني و ويسكوزيته مايع مفصل نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.
8-1-2- بررسي ميكروسكوپي: شمارش گلبول سفيد: نمونه را به لام شمارش منتقل نموده و گلبولهاي سفيد آن مورد شمارش قرار مي گيرند. در صورت ايجاد تداخل توسط گلبول قرمز از اسيد كلريدريك 1/0 نرمال يا سرم فيزيولوژي 3 در هزار جهت رقيق كردن نمونه استفاده مي نماييم. تعداد طبيعي گلبول سفيد در مايع مفصل 200-150 عدد در ميكروليتر است.
شمارش افتراقي : نمونه را به مدت 5 دقيقه با دور كم (1500) سانتريفوژ كرده و از رسوب آن اسمير تهيه نموده و به روش رايت يا گيمسا رنگ مي كنيم. در مايع مفصل طبيعي 65% سلولها را منوسيت ها، 15% لنفوسيت و حدود 20% را نوتروفيل ها تشكيل مي‌دهند.
بررسي بلورها: يك قطره مايع مفصل را روي لام ريخته و روي آن لامل مي گذاريم. اطراف آن را با لاك ناخن مي پوشانيم و با عدسي 40 مورد بررسي قرار مي دهيم. مايع مفصل طبيعي فاقد كريستال بوده و در قالب بيماري مي توان كريستالهاي اورات منوسديم، اگزالات كلسيم، كلسترول، چربي را مشاهده نمود.
رنگ آميزي : از نمونه مورد آزمايش اسمير تهيه و به روش گرم رنگ آميزي نموده (به Sop رنگ آميزي گرم مراجعه شود). كشت:
سينوويال را به مدت 15 دقيقه rpm 3000 سانتريفوژ كرده و مايع رويي را برميداريم.
از رسوب آن روي محيط هاي Tio, CA, MC, BA کشت می دهیم.
محيط تايو 5 روز بررسي شده و به محض ديدن كدورت كشت داده مي شود.
در صورت درخواست پزشك براي بررسي باسيل سل از محيط كشت لونشتاين جانسون و رنگ آميزي ذيل نلسون استفاده مي‌شود.

نکات ایمنی:
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .
تمامي مراحل انجام آزمايش زير هودهاي ميكروب شناسي انجام شود.

مستندات مرتبط :
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
ليست كاري ادرار
فرم ثبت حجم ادرار

محدوده رفرانس :

تفسیر نتایج :
بررسي آزمايشگاهي مايع مفصلي در ارز يابي كامل اختلالات مفصلي ضروري بوده و اين امكان را ايجاد مي كند كه بر مبناي تعداد لكوسيت ها و درصد نوتروفيل ها سينوويت به دو نوع التهابي عفوني و غيرعفوني تقسيم بندي مي شود.

 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]