دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC-K1000

کد سند:
492
کد یکتا:
126
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
 
عنوان: دستورالعمل استاندارد ازمایش CBC بوسیله دستگاه Sysmex k1000

اقدامات وابسته:

 • اماده کردن ویال ها
 • اطمینان از داشتن ضد انعقاد(EDTA)
 • قرار دادن ویالهای حاوی خون تام بر روی Mixer
 
هدف:
ارزیابی گلبول های سفید قرمز و پلاکت ها
موارد کاربرد:

 • ارزیابی کم خونی لوسمی
 • واکنش به التهاب و عفونت
 • خصوصیات سلول های خونی
 • پلی سلیتمی
 • بیماری همولیتیک بیماران
 • پایش کموتراپی
 
   صلاحیت و شایستگی کاربر:

 • داشتن حداقل مدرک کاردانی علوم ازمایشگاهی
 • مهارت کار با Sysmex  و تفسیرنتایج
 • اموزش ایمنی و مستندسازی
نمونه:
 • حجم 2CC خون تام با ضدانعقاد
 • عدم همولیز و لخته در خون بیماران
 • نام شماره پذیرش و سن بیمار روی ان درج شده باشد.
 
تجهیزات مواد لوازم و اماده سازی های مورد نیاز قبل از انجام کار:

 • دستگاه Sysmex k1000
 • ویال های حاوی EDTA
 • محلول های دستگاه که شامل ایزوتون و لایز WBC و لایز HG
 
نکات ایمنی:

 • استفاده از دستکش در حین کار
 • استفاده از تنظیف و روپوش و ماسک
 • دقت شود در هنگام تعویض محلول ها محلول بر روی دستگاه ریخته نشود زیرا محلول های دستگاه  هادی جریان الکتریسیته هستند .
 مستندات(سوابق مورد نیاز جهت, ردیابی, نگهداری و شناسایی عملکرد):
 • Work list  روزانه دریافت میشود.
 • Log book
 • فرم تعمیر و کالیبراسیون دستگاه
 • چک لیست روزانه دستگاه
 • فرم سرویس هفتگی و ماهیانه دستگاه
کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:
 • اطلاع از نمونه گیری صحیح از بیماران
 • استفاده از ویال های مناسب
 • عدم همولیز و لخته در نمونه
 • چک کردن ظرف فاضلاب
 • چک کردن محلول ایزوتون
 • چک کردن محلول لایز HG
 • چک کردن محلول لایز WBC
 • چک کردن اتصالات و شیلنگ ها
 • چک کردن کمپرسور
 • چک کردن کاغذ پرینتر
 
مراحل اجرایی کار:
ابتدا دکمه جلو کمپرسور و سپس دکمه پهلو سمت راست دستگاه را ON میکنیم.اجازه میدهیم دستگاه بطور اتوماتیک عمل شستشو را انجام دهد(Auto Rins) بعد از اتمام شستشو پرینت کولتر از دستگاه خارج میشودجلوی تمام اندکس ها باید صفر یا ستاره باشد.بعداز اتمام شستشو و خروج کولتر واژهReady     روی صفحه دستگاه نمایان میشودو دستگاه اماده جهت دادن نمونه ها میباشد.برای دادن نمونه بصورت زیر عمل میکنیم:
A)درصورتیکه بخواهیم شماره نمونه با عددی غیر از یک شروع و ادامه یابد بطریق زیر عمل میکنیم.
 B) در حالیکه دستگاه امده است یعنی نوشته Ready      روی صفحه وجود دارد و چراغ سبز رنگ هم روشن است دکمه Enter را یکبار فشار دهید.

Sample   ID      NO      NO.1     .                                   
 
 
روی صفحه

Sample   ID      NO    NO.571                  
 
 
 
 
ظاهر خواهد شد.اکنون عدد دلخواه را وارد کنید مثلا 571  Enter
در این حالت اگر نمونه به دستگاه داده شود با همین شماره پرینت میشود.وبرای هر نمونه شماره پذیرش را نمونه را طبق دستور وارد کنید.
C)نمونه  هارا بمدت 3 دقیقه روی Mixerقرار دهیددر حالیکه دستگاه اماده و چراغ سبز رنگ سمت چپ ان روشن است ظرف نمونه را از پایین به بالا و در حالت عمودی زیرلوله مکنده قراردهید و میله فلزی پشتلوله مکنده راکه بروی ان Start نوشته شده است فشاردهید.
D)پس از چند لحظه همزمان با خاموش و روشن شدن چراغ سبز و صدای Beep ظرف نمونه را در حالت عمودی از زیر لوله مکنده برداشته و جدار خارجی لوله مکنده را تمیز کنید.
توجه:بعد از شنیدن صدایBeep حدود 6 ثانیه فرصت دارید که جدار خارجی مکنده را تمیز کنید در غیر اینصورت Rinse cup بطرف  بالا حرکت کرده و ممکن است باعث ریختن نمونه روی دستگاه و اسیب دیدگی دست شود.
E)از لحظه ورود نمونه به دستگاه بترتیب نوشته های زیر را خواهیم داشت:
1)Aspiration  2)Diluting   3)Counting   4)Rinsing
(F در مدت کمتر از یک دقیقه نتایج ازمایش روی کاغذ چاپ شده و دستگاه اماده پذیرش نمونه بعدی است.
خاموش کردن دستگاه در پایان کار روزانه(نوبتکاری)
قبل از اینکه دستگاه را خاموش کنید :

 • محلول شستشو (Clean 10%) را به دستگاه بدهید.
 •  بوسیله  دکمه  SELECTوارد برنامه های دستگاه شده و بوسیله عدد 2 که فلش محسوب میشود برروی حالت Auto Rins قرار گرفته و Enter میکنیم تا عمل شستشو اغاز شود
 • اعداد و ارقام Back ground value را بررسی میکنیم در صورت صفر بودن پارامترها دستگاه را خاموش میکنیم.
  محدودیت ها و عوامل مداخله گر در ازمایش:
 • استفاده از نمونه لخته شده
 • نمونه همولیز
 • رقیق شدن خون با مایعات داخل وریدی
 • اختلالات دستگاه
 • چک کردن مقادیر  محلولها با نمونه ها
تفسیر(علل تکرار چگونگی و نحوه گزارش):
 • کم یا زیاد بودن هریک از پارامتر ها بدون مطابقت با تاریخچه
 • تکرار بدلیل همولیز
 • تکرا بدلیل لخته بودن نمونه
منابع:
کاتالوگ دستگاه
 
 


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]