دستورالعمل روش انجام آزمایش Renin

کد سند:
564
کد یکتا:
98
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

 دستورالعمل روش انجام آزمایش Renin

 


هدف:
حصول اطمینان از تعیین صحیح میزانRenin  در خون بیماران بر اساس روش  (Chemiluminescence immunoassay (CLIA.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیتRenin در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط دستگاه Liason در بخش هورمون آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر:
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته :
آگاهی اساس آزمایشRenin به روش CLIA
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت Renin در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش Renin  توسط دستگاه Liason مقدار 350 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت7 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 7 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت Diasorin
دستگاه ایمونوآنالایزر Liason
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در پدیده کمی لومینسانس واکنش شیمیایی باعث تهییج الکترون ها می شود ولی حاصل این تهییج مشابه فلورسانس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه انرژی ، نور نشری پدید می آید . در کمی لومینسانس ترکیبات آلی اکسید می شوند. این ترکیبات از قبیل لومینول و ایزولومینول می باشند که با یک عامل اکسید کننده ( مثل پراکسید هیدروژن ، هیپوکلرید یا اکسیژن ) واکنش کامل شده و نورنشری از فراورده های تهییج شده در واکنش اکسیداسیون حاصل می آید .
این واکنش ها در حضور کاتالیزور ها از قبیل آنزیم ها ، یون های فلزی و یا کمپلکس های فلزی و hemin انجام می شود .

روش انجام آزمایش :
کیت مورد نظر را حداقل نیم ساعت قبل از انجام آزمایش در جایگاه خود قرار دهید.
نمونه ها را به ترتیب در A-Rack قرار دهید و A-Rack  را در جایگاه مخصوص خود جا بزنید.
از روی مانیتور شماره بیمار و نوع تست را انتخاب کنید.
دستگاه را start کنید.

تفسیر نتایج :
اين تست برای تعیین غیر طبیعی بودن سطوح آلدوسترون و رنین؛ يا هنگامی که فرد ویژگی های مرتبط با افزایش تولید آلدوسترون، مانند فشار خون بالا، ضعف عضلانی و پتاسیم کم را توسعه مي دهد، درخواست مي شود.
تست های رنین و آلدوسترون برای ارزیابی تولید مقادير مناسب آلدوسترون و برای تمایز میان علل بالقوه مازاد یا کمبود آن استفاده می شوند. آلدوسترون ممکن است در خون یا در نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گیری شود؛ رنین همیشه در خون اندازه گیری مي شود. سطوح آلدوسترون و رنین، صبح در بالاترين مقدار خود هستند و در طول روز تغيير مي كنند. آنها توسط موقعیت و حالت شخص، استرس و توسط انواعی از داروهای تجویز شده، تحت تأثیر قرار مي گيرند.
آلدوسترون و رنین پلاسما معمولا وقتی که بیمار دارای فشار خون بالا و پتاسیم پایین است، با هم درخواست مي شوند. اگر داروها فشار خون بالا را کنترل نمی کنند و یا اگر فشار خون بالا در سنین كم توسعه مي يابد، حتی اگر پتاسیم طبیعی است، اين آزمایش ها ممکن است انجام شوند.

در چه شرایطی تست افزایش می یابد
استرس و تمرينات ورزشي شدید به طور موقت می تواند مقادير آلدوسترون را افزایش دهد.

در چه شرایطی تست کاهش می یابد
سطح آلدوسترون پايين در نارسایی آدرنال و هیپرپلازی مادرزادی آدرنال ديده مي شود. سطح آلدوسترون با بیماری های خيلي شدید، کم می شود، بنابراین آزمایش نباید هنگامی که شخص خيلي بیمار است، انجام شود.

تست هاي تكميلي
Cortisol; Electrolytes; Potassium; Aldosterone/Renin activity calculation or ratio; Aldosterone stimulation test; Aldosterone suppression test

طریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون توسط سوزن از داخل ورید بازو براي اندازه گیری آلدوسترون و/ یا رنین پلاسما به دست مي آيد. جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته برای آلدوسترون، از سوی برخی از پزشکان ترجیح داده مي شود چون سطوح آلدوسترون پلاسما در طول روز متغير است و به وسيله موقعیت و حالت تحت تأثیر قرار مي گيرد. در برخی موارد، خون با قرار دادن یک کاتتر از وریدهای رنال يا آدرنال جمع آوری مي شود؛ این كار توسط رادیولوژیست در بیمارستان انجام می شود.

تداخلات دارويي
داروهاي مسكن غیراستروئیدی، داروهای مدر (ادرار آور)، مسدود کننده های بتا، استروئیدها ، مهاركننده هاي ACE و قرص هاي جلوگيري از بارداری می توانند بر نتایج آزمون تأثیر بگذارند.

اطلاعات تكميلي
آلدوسترون هورموني است که احتباس سدیم (نمک) و دفع پتاسیم توسط کلیه ها را تحریک مي كند و نقش مهمی در حفظ غلظت هاي نرمال سدیم و پتاسیم در خون و در کنترل حجم و فشار خون دارد. آلدوسترون توسط قشر آدرنال تولید می شود. تولید آن به طور طبيعي توسط دو پروتئین دیگر، رنین و آنژیوتانسین تنظیم می شود. رنین زمانی از کلیه ها آزاد مي شود که افت فشار خون، کاهش غلظت سدیم، یا افزایش غلظت پتاسیم وجود داردرنین پروتئین آنژيوتانسينوژن را مي شكند تا آنژیوتانسین I تشکیل شود، که سپس توسط آنزیم دوم به آنژیوتانسین II تبدیل مي شود. آنژیوتانسین II باعث تنگ شدن عروق خونی مي شود و تولید آلدوسترون را تحريك مي كند.
شرایط گوناگون می تواند منجر به تولید بیش از حد یا توليد كم آلدوسترون شود. از آنجا که رنین و آلدوسترون به طور نزدیکي به هم مرتبط هستند، اغلب هر دو با هم برای شناسایی علت آلدوسترون غیرطبیعی آزمایش مي شوند.
 
محدوده رفرانس 

Renin (Upright): 4.4-46.1 mIU/ml
Renin (Supine):2.8-39.9 mIU/ml

 

 

 

  ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]