دستورالعمل روش اندازه گیری وزن مخصوص ادرار

کد سند:
604
کد یکتا:
174
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل روش اندازه گیری وزن مخصوص ادرار

هدف:

اطمینان از روش صحیح اندازه گیری وزن مخصوص ادرار

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام اندازه گیری وزن مخصوص ادرار در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از روش صحیح اندازه گیری وزن مخصوص ادرار
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه
 
نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نمونه ادرار: این نمونه می­تواند ادرار رندوم و یا ادرار 24 ساعته باشد.

لوازم مورد نیاز :
ظرف استريل دهان گشاد و درب دار جهت جمع آوري نمونه ادرار
لوله های شیشه ای تمیز
سمپلر
آب مقطر
رفراکتومتر

دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
روش انجام آزمایش :

دستگاه رفراکتومتر را جهت کنترل کیفی با آب مقطر صفر می­نمائیم و توسط یورین کنترل  (که به صورت دستورالعمل ساخت در دفتر مخصوص یورین کنترل ثبت شده است) کنترل می­نمائیم و نتایج را در دفتر کنترل کیفی مربوط به یورین کنترل ثبت می­نمائیم.
با سمپلر نمونه ادرار را سمپل کرده و در جایگاه مخصوص دستگاه نمونه را خالی و جواب را می خوانیم.

نکات ایمنی:
به هنگام باز کردن درب ظرف محتوی نمونه ، از پاشیدن به اطراف خودداری نمایید.
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
محدوده رفرانس :
     1/005 – 1/040

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]