دستورالعمل روش انجام آزمایش FSH

کد سند:
523
کد یکتا:
45
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش FSH 

هدف:

حصول اطمینان از تعیین صحیح میزان FSH  در خون بیماران بر اساس روش  (Chemiluminescence immunoassay (CLIA.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیت FSH  در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط دستگاه Liason در بخش هورمون آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر:
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته :
آگاهی اساس آزمایشFSH  به روش CLIA
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیتFSH در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش FSH    توسط دستگاه Liason مقدار 75 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت7 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 7 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت Diasorin
دستگاه ایمونوآنالایزر Liason
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در پدیده کمی لومینسانس واکنش شیمیایی باعث تهییج الکترون ها می شود ولی حاصل این تهییج مشابه فلورسانس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه انرژی ، نور نشری پدید می آید . در کمی لومینسانس ترکیبات آلی اکسید می شوند. این ترکیبات از قبیل لومینول و ایزولومینول می باشند که با یک عامل اکسید کننده ( مثل پراکسید هیدروژن ، هیپوکلرید یا اکسیژن ) واکنش کامل شده و نورنشری از فراورده های تهییج شده در واکنش اکسیداسیون حاصل می آید .
این واکنش ها در حضور کاتالیزور ها از قبیل آنزیم ها ، یون های فلزی و یا کمپلکس های فلزی و hemin انجام می شود .

روش انجام آزمایش :
کیت مورد نظر را حداقل نیم ساعت قبل از انجام آزمایش در جایگاه خود قرار دهید.
نمونه ها را به ترتیب در A-Rack قرار دهید و A-Rack  را در جایگاه مخصوص خود جا بزنید.
از روی مانیتور شماره بیمار و نوع تست را انتخاب کنید.
دستگاه را start کنید

تفسیر نتایج :
ترشح بالا و پایین این هورمون­ در حقیقت بستگی به تیتراستروئیدهای در گردش با مکانیزم فیدیک منفی دارد
فعالیت بیولوژیک FSH در زنان القاء رشد و بلوغ فولیکول گراف می­باشد در زمان پریود FSH یک الگوی سیلیک را طی میکند که بسته به تیتراسترادیول و پروژسترون است مدت کوتاهی قبل از تخمک گذاری یک افزایش قابل توجه FSH وجود دارد که برای ردیابی مراحل پریود و تشخیص نقض کارکرد هیپوفیز روش تشخیصی مناسبی است در مردان پروسه سیکیک نیست و توسط اسپرماتوژنز تنظیم      می­شود در زنان در دوران نزدیک منوپوز افزایش نیز وجود دارد.
                                                     

در سندرم قرمز (Turner) برداشت تخمدان­ها و در مردان برداشت بیضه­ها و Ageasis آنورکسیم (فقدان بیضه) و بلوغ و بررسی افزایش دیده می­شود.
در سندرم کلاین فلتروتومورهای هیپوفیز آزاد کننده گونادوتروپین افزایش هم چنین در حاملگی نقض هیپوتالاموس PCOD تخمدان سازنده کیت هموکروماتوز آنمی داسی شکل افزایش دیده خواهد شد.

محدوده رفرانس

  
0.95-11.95 mIU/ml Male:
  Normally Menstruating Female:
3.03-8.08 mIU/ml Follicular Phase:
2.55-16.69 mIU/ml Mid-Cycle Peak:
1.38-5.47 mIU/ml Luteal Phase:
26.72-133.41 mIU/ml Post-meno Pausal Female:
 
 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]