دستورالعمل روش انجام آزمايش كشت خون

کد سند:
418
کد یکتا:
182
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
 

هدف:
اطمینان از انجام صحیح آزمايش كشت خون به منظور جداسازي ميكروارگانيسم ها.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام صحیح آزمايش كشت خون به منظور جداسازي ميكروارگانيسم ها در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نمونه : خون كامل
حجم نمونه:
بزرگسالان: ml‌10
كودكان: ml 5-2
نوزادان : ml 2-1
بهترين زمان نمونه گيري زماني است كه بيمار در حال لرز باشد و يا درجه حرارت بدن بيمار افزايش يافته است.
ترجيحاً 3 كشت خون به فاصله 1 ساعت گرفته شود.
 ماده نگهدارنده: سديم پلي آنتول سولفونيت Sodium-Poly anethol-Salfonate  SPS
شرايط نگهداري: در انكوباتور 37 درجه سانتيگراد


لوازم مورد نیاز :
انكوباتور37 درجه سانتيگراد
 محيط كشت TSB و سپس محيط هاي تايوگليكولات

ماسک
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
روش انجام آزمایش :

ضدعفوني كردن پوست جهت خونگيري: محلي از پوست را كه مي خواهيم نمونه گيري كنيم بايد به دقت ضدعفوني كنيم. از محلول بتادين استفاده مي كنيم بر روي سطح پوست به صورت دايره مانند مي كشيم و سپس با الكل 70% محلول بتادين را پاك مي كنيم و پس از آن نسبت به سن بيمار خونگيري را انجام مي دهيم.
هنگامي كه در كشت خون كدورت ظاهر شد در شرايط استريل يك گسترش تهيه و جهت رؤيت ميكروارگانيسم در نمونه رنگي آميزي گرم انجام داده و در ضمن روي محيط هاي مناسب آن را كشت مي دهيم مثل محيط EMB, BA و تايگوگليكولات.
در مواردجداسازي باكتري هاي محلول كشت خون اغلب تا 7 روز مثبت مي گردد. در غير اينصورت محيط هاي كشت بايستي تا دو هفته در انكوباتور بماند.

نکات ایمنی:
به هنگام باز کردن درب ظرف محتوی نمونه ، از پاشیدن به اطراف خودداری نمایید.
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .
تمامي مراحل انجام كار بايد زير هود ايمني انجام شود.

مستندات مرتبط :
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده رفرانس :
     
تفسیر نتایج :
از نظر باليني باكتريمی ممكن است موقت يا دائمي باشد. باكتريمی هاي موقت در اكثر موارد با دستكاري بافت هاي آلوده به وجود مي آيند مانند برداشتن لوزه ها،‌ عمل جراحي، دندان پزشكي،‌ سوندگذاري در مجراي ادراري تناسلي و وجود آبسه.
باكتريمی دائمي در  موارد تب تيفوئيد، تب مالت، عفونت هاي درون عروقي و اندوكارديت ديده مي شود. خون يك بافت استريل است و حضور ميكروارگانيسم در خون باعث انتقال آن به همراه جريان خون به ساير بافت هاي بدن و آسيب بافتي مي شود. بنابراين جريان خون فاقد هر نوع ميكروارگانيسمي مي باشد.
عوامل مهم ايجاد كننده عفونت هاي خون در زير آمده است:
ارگانيسم هاي گرم منفي: اشرشياكگلي، انتروباكتر، كلبسيلا، پروتئوس، سالمونلاها، هموفيلوس آنفولانزا، سودوموناس ائروژينوزا و سودومالئي، نايسريا مننژيتيديس،‌بروسلا .
ارگانيسم هاي گرم مثبت: استافيلوكوك اورئوس و اپيدرميديس، استرپتوكوك گروه A و B، استرپتوكوك ويريدانس و پنومونيه، ليستريا منوسيتوران، كلستريديوم پروزنژنس، كانديدا آلبيكنس و ساير مخمرها.محيط كشت خون مورد استفاده تريپتي كيس سوي براث بوده كه حاوي ضد انعقاد SPS به يزان 25-5% مي باشد. براي كشت هاي معمولي خون از محيط هاي منوفازيك و درمورد بروسلا از محيط دي فازيك (به منظور عدم ساب كالچر مكرر و كمك به جداسازي ميكروارگانيسم) استفاده مي شود.
پس از عمل تلقيح بطري هاي كشت خون به مدت 4 ساعت در 37 درجه سانتيگراد قرار داده مي شود و از نظر كدورت بررسي و هر روز حداقل يكبار در محيط هاي روتين از جمله بلادآگار، شكلات آگار، مك كانكي ساب كالچر وارد مي كنيم.
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]