دستورالعمل روش انجام آزمایش Free Estriol با متد EIA

کد سند:
518
کد یکتا:
204
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
 
Free Estriol

هدف
 :
حصول اطمینان از تعیین صحیح میزانFree Estriol در خون بیماران.
 
دامنه کاربرد:
این دستورالعمل  جهت اندازه گیری کمی آنالیت  Free Estriolدر نمونه سرم یا پلاسمای انسان به طریقه  Manual در بخش هورمون آزمایشگاه،کاربرد دارد.

صلاحیت و شایستگی کاربر:
جهت حصول اطمینان از انجام صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش هورمون ، قرائت کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت یک هفته  (انجام حداقل دوRUN کاری) تحت نظر مسئول بخش الزامی است .
 
اقدامات وابسته : 
-آگاهی از اساس آزمایشFree Estriol به روش EIA
-آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت Free Estriol در سرم  یا پلاسما و همچنین تغییر مقدار آنالیت در بیماری و شرایط مختلف
-آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
-آگاهی از خطاهای تکنیکی و بروز Cross - Reaction
-آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
-آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه و دستورالعمل های دفع پسماند  
 
اطلاعات نمونه
نوع نمونه : نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه
شرایط ظاهری نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای کاملاً همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک فاقد اعتبار لازم جهت انجام آزمایش است .
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه ذارت معلق (به صورت Clot و یا رشته های فیبرین ) بوده ، که در غیر این صورت نمونه باید سانتریفیوژ گردد.
حجم نمونه : حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش Free Estriol مقدار 50 میکرولیتر می باشد.
نحوه ذخیره سازی نمونه :
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت48 ساعت
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری طولانی تر
توجه : نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن و همچنین نمونه های دریافتی از آزمایشگاه های ارجاع دهنده باید توسط ورتکس، همگن شوند.
توجه : از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .
 
تجهیزات و لوازم مورد نیاز :
-کیت مورد نظر ساخت شرکت 
-دستگاه Elisa Reader
-دستگاه Elisa Washer
-سمپلر 100  و 25 و 200 میکرولیتر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب
-دستکش های یکبار مصرف بدون پودر ترجیحاً از جنس وینیل
 
اساس انجام تست Vitamin B12 به روش EIA :
اساس این روش بر روش الایزای ساندویچ استوار است .
روش Ag Capture یاAb Sandwich :
در این روش یک آنتی ژن در بین دو آنتی بادی اختصاصی قرار می گیرد ، این روش شایعترین روش الایزا محسوب می شود ، در این روش از یک آنتی بادی برای به دام انداختن آنتی ژن بر روی چاهک های الایزا استفاده می شود و آنتی بادی دوم که با آنزیم نشاندار شده است به عنوان شناساگر عمل می کند .
قابل ذکر است ک در این روش آنتی ژن باید حداقل دارای دو ناحیه آنتی ژنتیک باشد تا قادر به اتصال به هر دو آنتی بادی باشد
 
روش انجام آزمایش :
نکاتی که قبل از انجام آزمایش باید رعایت شود :
قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق برسانید  :
بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند.
از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید .
پس از افزودن محلول متوقف کننده جذب نوری چاهک ها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد .
برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهک ها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهک ها تخلیه شود .
در هنگام سمپلینگ ، تمام محلول ها و نمونه ها را در وسط چاهک ها نریزید.
از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب ، زمان انکوباسیون مناسب می باشد، بنابراین بهتر است قبل از شروع آزمایش ، تمام مواد و محلول های مورد نیاز آماده و درب تمام محلول را باز نمایید ، این محلول با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتر می شود .
بنا به دلایل ذکر شده در بند قبل بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها بیش از 5 دقیقه بطول نیانجامد.
مراحل انجام آزمایش :
-افزودن 50 میکرو لیتر از استاندارد ، کنترل و نمونه ها در هر چاهک .
-انکوباسیون چاهک ها به مدت 5 دقیقه در دمای اتاق.
-افزودن 200 میکرو لیتر آنزیم کونژوگه در هر چاهک
Mix- چاهک ها به مدت 10 ثانیه
-انکوباسیون به مدت 60 دقیقه در دمای اتاق
-تخلیه محتویات چاهک ها
-شستشو توسط محلول Wash رقیق شده (3 مرتبه ) . در انتهای عملیات شستشو، چاهک ها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکوبید تا قطرات اضافی آن خارج شود .
-افزودن 200 میکرولیتر محلول سوبسترا در هر چاهک .
-انکوباسیون در دمای اتاق به مدت 30 دقیقه در تاریکی
-افزودن 100 میکرولیتر محلول Stop در هر چاهک
-خوانش توسط الایزا ریدر در طول موج 450 ±10nm 

محدودیت ها :
-از در هم آمیختن ریجنت های با Lot NO#  مختلف خودداری کنید .
-از مصرف کردن کیت هایی با تاریخ انقضای گذشته خودداری کنید .
-برای بدست آوردن نتایج قابل اعتماد به آموزش دقیق و تکنیک ماهرانه نیاز است .
-آلودگی با کتریال نمونه سرم ممکن است بر روی نتایج تاثیر گذارد.
 
علل رد نمونه
-نامناسب بودن نمونه از نظر نوع و حجم
-وجود عوامل مداخله گر در نمونه همانند نمونه هایی که همولیز یا همراه گلبول قرمز هستند و نمونه هایی که لیپمیک و یا ایکتریک هستند در حدی که نتایج را تحت تاثیر قرار دهند .
-وجود فیبرین در سرم
-نمونه گیری غیر صحیح از بیماران (به عنوان مثال از همان دستی خونگیری شود که در حال دریافت سرم است )
-عدم درج مشخصات لازم روی برچسب نمونه
 
نکات ایمنی
-در هنگام استفاده از دستگاه Elisa Washer  و Elisa Reader  می بایست کلیه نکات ایمنی مربوط به وسایل الکتریکی را رعایت نمایید .
-دو شاخه دستگاه را حتما به پریز ارت دار متصل نمایید.
-از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در آزمایشگاه خودداری نمایید .
-از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا با استفاده از پوشش محافظ نظیر روپوش آزمایشگاه ، عینک های محافظ و دستکش های یک بار مصرف ، جلوگیری کنید .
-از پاشیدن و پراکنده کردن آئروسل ها خودداری نمایید .
-هرگونه ریجنت و محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .
 
اشکال یابی :
برخی از Error های شایع دستگاه عبارتند از :
-کاهش فعالیت ردیاب
-غلظت زیادی آنتی ژن در ماده نشاندار در سنجش های رقابتی
-ویژگی پایین ماده نشاندار
-غلظت کم آنتی بادی نشاندار در سنجش های ایمونومتریک
-کاهش غلظت آنتی بادی کوتیگ
-غیر فعال شدن آنزیم یا سوبسترا یا وجود مهار کننده در سنجش آنزیمی
-سیستم جدا سازی ناقص
-خراب شدن زود هنگام معرف ها قبل از تاریخ انقضاء یا نگهداری نا مناسب کیت
-آلودگی متقاطع بین دو معرف
-نگهداری غیر صحیح معرف ها یا یخچال معیوب
-استفاده از حجم های کمتر معرف
-استفاده از کیت تاریخ گذشته
-آلودگی ظروف معرف ها یا آب مقطر به دترژنت ، گندزداها یا مواد کثیف
-کالیبراتور های بیش از اندازه غلیظ ( در روش رقابتی ) و یا بیش از اندازه رقیق ( در روش ایمونومتریک)
-عدم تهیه درست معرف ها و یا حذف یک مرحله از رقیق سازی ( بویژه در مورد معرف های لیوفیلیزه)
-حذف تصادفی ماده نشاندار از مراحل آزمایش یا اضافه کردن ماده نشاندار اشتباهی
-تغییرات در پروتکل پیشنهادی کیت
-استفاده از طول موج نادرست در خوانش چاهک های الایزا در دستگاه الایزا ریدر

 تفسیر نتایج :

محدوده رفرانس
 

    Week of gestation p.m.
ng/ml 0.15-2.16 8-13 week :
ng/ml 0.4-8.15 14-26 week:
ng/ml 3.57-17.93 27-39 week :
 
     * p.m.= Post menstruationemنرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]