دستورالعمل روش انجام آزمایش مایع پلور

کد سند:
599
کد یکتا:
121
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستور العمل کاری انجام تست مايع پلور Pleural Fluid))

موارد کاربرد تست: جهت تشخيص بيماريهاي عفوني و ميكروبي – نئوپلاستيك – التهابي و افتراق افوزيون اگزوداتيو از ترانسوداتيو .
 
اساس روش آزمایش: شمارش تعداد  كل گلبولهاي  سفيد و قرمز با استفاده از لام نئوبارو شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد با تهيه اسمير از رسوب حاصل پس از سانتريفوژ و رنگ آميزي آنها به روش رایت
 
نمونه مورد نياز در بخش نمونه گيري: مايع پلورکه توسط پزشک معالج گرفته شده                         
 
نمونه مورد نياز در بخش فني: نمونه جمع آوري شده مايع پلور
مایع پلور به دو نوع ترانسوداتیو و اگزوداتیو تقسیم بندی می شود:مایع پلور طبیعی ترانسودا می باشد که بر اثر کاهش فشار انکوتیک پلاسما ویا افزایش فشار هیدروستاتیک مویرگها ایجاد می شود.حالت اگزودا به علت عفونت به وجود می آید.مایع پلور طبیعی یا ترانسودا شفاف و زرد کم رنگ و بدون لخته است .اگزودا معمولا کدر است و اگر با ضد انعقاد گرفته نشودلخته می شود. 
 
حداقل مقدار: 1.0cc مايع
ظرف: سرنگ پلاستیکی حاوی ضد انعقاد EDTA جهت شمارش سلولی و افتراقی
معيار غير قابل مقبول بودن نمونه :  لخته بودن نمونه يا حجم كمتر از ג 50
مواد و وسايل مصرفي مورد نياز: لام نئوبار – لامل سنگي – كاغذ PH  متر – سانتريفوژ – لوله آزمايش – سمپلر – سر سمپلر
 
پروسه انجام آزمایش:
 ابتدا  مايع ارسالي را به خوبي مخلوط مي نماييم تا سلولها به صورت يكنواخت در مايع پخش شوند . سپس حجم مایع ,رنگ ظاهری آن را یادداشت نموده و با استفاده از کاغذ PH متر PHرا مشخص می نماییم (در صورت درخواست پزشک) يك لامل برروي لام نئوبار قرار مي دهيم و با سمپلر 10 لاندا از مايع مورد نظر زير لامل قرار مي دهيم تا كاملاً زير لامل را پوشانده و از آن بيرون نزند . لام نئوبار را به صورت 2 دقيقه به صورت بي حركت در زير ميكروسكوپ قرار داده تا سلولها به صورت يكنواخت پخش شوند
گلبولهاي سفيد قرمز را در يكي از 4 خانه 16 تايي لام نئوبار شمارش مي كنيم .
 
فاكتور رقت×تعداد سلول شمارش شده
 ........................................... = تعداد سلولها در ML
1/0 × تعداد خانه شمارش شده
10× فاكتور رقت × تعداد سلول شمارش شده = اگر دريكي از خانه هاي فوق شمارش شود. 
در مرحله بعد سانتريفوژ كردن مايع و تهيه گسترش ضخیم از رسوب مايع و رنگ كردن لام با رنگ آميزي رایت و بررسي افتراقي آن از نظر درصد Mononuclear cellو polynuclear cell  و سلولهاي غير خونساز ) Nonhematopoetic  ) در صورت لخته بودن از مايع مورد نظر پس از سانتريفوژ كردن از رسوب مايع لام تهيه كرده و رنگ آميزي مي كنيم و
تعداد WBC–RBC-cell Mononuclear-cell nuclear polyرا به صورت كيفي گزارش مي كنيم و
جواب رابا اينnote  گزارش مي كنيم
 
 
                                   The sample was clotted and direct smear showed
        
       
  Few                             Few                                 Few
                                                                                                                            
  Mod              RBC +   Mod                WBC and   Mod     P.M.N +
                                                                                                      
Many                              Many                               Many    
 
 
                Few                               
 
                Mod      Mononuclear cell seen.
 
               Many
 
در صورت داشتن سلولهاي غير خونساز اين نت را براي بيمار گزارش مي كنيم .
Single or cluster of nonhematopoetic mononuclear cell are also seen. 

روش كاليبراسيون:-
كنترل كيفيت انجام آزما يش:
1. مقايسه شمارش دستي با cell counter  كه نتايج شمارش دستي بايد  25% ± شمارش دستگاهي باشد.
2.شستشوي لام نئوبار با غوطه ور كردن در مايع ضد باكترياي براي 15 دقيقه و سپس با الكل ايزوپروپيل و آب شسته شود .
 
مشخصات كاربردي:
   دقت :  هر چه سلول شمارش شده روي لام نئوبار بيشتر باشد CV پايين تري بدست مي آيد  .
         n √ / n)   CV=100 تعداد سلول شمارش شده)
صحت : :   در صورت ارسال نمونه از مرکز تضمین کیفیت قابل بررسي است
حساسيت : -
اختصاصي بودن:-
 نحوه محاسبه نتيجه به روش كمي : براساس شمارش گلبول سفيد و قرمز با استفاده از لام نئوبار     
محدوده مرجع: RBC=0 ٫WBC<300/ml  ٫  PH نرمال7.4یا بالاتر
محدوده قابل گزارش : -
محدوده هشدار : -
 
چگونگي  تفسير نتايج :  با توجه به نتايج به دست آورده و توجه به اين نكته كه شمارش سلولي در مايع پلور از ارزش محدودي بر خوردار است و RBC  بالاي 100/000ml احتمال بدخيمي – تروما – انفاركتوس ريوي را مطرح مي كند . نوتروفيل بالاي 50% پنوموفي باكتريال – آبسه زیر دیافراگم وانفارکتوس ریوی و لنفوسيت بالاي 50% TB  - بدخيمي – و التهابات را مطرح مي كند .
 
اقدام بعدي در برخورد با نتايج غير طبيعي :
ابتدا مطابقت يافته ها با علائم باليني بيمار – مطابقت يافته ها با نتايج بيوشيمي و ميكروب شناسي
و سپس زیر نظر مستقیم  مسئول فنی آزمایشگاه نتیجه گزارش شده یا جهت مشاوره با پزشک بیمار اقدام خواهد شد

 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]