دستورالعمل روش انجام آزمایش HDV Ab

کد سند:
534
کد یکتا:
226
واحد سازمانی:
ایمونولوژی و سرولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش HDV Ab

هدف:

حصول اطمینان از تعیین صحیح میزان Anti-HDV .

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کیفی آنالیت Anti-HDV  در بخش ایمونولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایشAnti-HDV  به روش الایزا
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت Anti-HDV در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش Anti-HDVمقدار 100 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت5 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 5 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت ارگانتک
سمپلر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب
دستگاه الایزا ریدر
دستگاه الایزا واشر
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
اساس این تست الیزای رقابتی است .
در این روش رقابت بین دو آنتی بادی یکی در نمونه به صورت غیر نشاندار و یکی به صورت نشاندار شده با آنزیم برای اتصال به یک آنتی ژن کوت شده در چاهک صورت می پذیرد ، بدیهی است که هر چه مقدار آنتی بادی نمونه بیشتر باشد آنتی بادی نشاندار کمتری به چاهک متصل شده و سیگنال نیز کمتر خواهد بود و در نتیجه منحنی استاندارد نیز معکوس می باشد.

روش انجام آزمایش :
تمام محلو هایی که پیش از استفاده نیاز به رقیق شدن دارند، را رقیق کنید.
100 میکرو لبتر از کالیبراتورها ، کنترل ها و نمونه رقیق شده به چاهک ها سمپل کنید.
1 ساعت در دمای 37 درجه انکوبه کنید.
3 بار شستشو دهید.
100 میکرولیتر از کونژوگه را سمپل کنید.
1 ساعت در دمای 37 درجه انکوبه کنید.
3 بار شستشو دهید.
100 میکرولیتر سوبسترا به چاهک ها اضافه کنید.

30 دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.
20 میکرولیتر stop به چاهک ها اضافه کنید.
چاهک ها را در 450 nm قرائت کنید.

بایدCut off  را طبق فرمول زیر محاسبه کنید:
                                                                                                                           cut off=(NC+PC)/5

نکات ایمنی :
در هنگام استفاده از دستگاه می بایست کلیه نکات ایمنی مربوط به وسایل برقی را رعایت نمایید .
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
شناسنامه دستگاه
فرم ثبت نتایج کالیبراسیون دستگاه
فرم درخواست سرویس و کالیبراسیون دستگاه
Log book دستگاه
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده قابل اندازه گیری: 
محدوده رفرانس :

 
 
تفسیر نتیجه Co/S
Nagative <0.9
Equivocal 0.9-1.1
positive >1.1


 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]