دستورالعمل روش انجام آزمایش Progesterone

کد سند:
426
کد یکتا:
114
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
 
Progesterone
 
هدف:
حصول اطمینان از تعیین صحیح میزان Progesterone در خون بیماران بر اساس روش  (Chemiluminescence immunoassay (CLIA.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیتProgesterone  در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط دستگاه Liason در بخش هورمون آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش Progesterone به روش CLIA
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت Progesterone در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش Progesterone  توسط دستگاه Liason مقدار 100 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت7 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 7 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت Diasorin
دستگاه ایمونوآنالایزر Liason
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در پدیده کمی لومینسانس واکنش شیمیایی باعث تهییج الکترون ها می شود ولی حاصل این تهییج مشابه فلورسانس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه انرژی ، نور نشری پدید می آید . در کمی لومینسانس ترکیبات آلی اکسید می شوند. این ترکیبات از قبیل لومینول و ایزولومینول می باشند که با یک عامل اکسید کننده ( مثل پراکسید هیدروژن ، هیپوکلرید یا اکسیژن ) واکنش کامل شده و نورنشری از فراورده های تهییج شده در واکنش اکسیداسیون حاصل می آید .
این واکنش ها در حضور کاتالیزور ها از قبیل آنزیم ها ، یون های فلزی و یا کمپلکس های فلزی و hemin انجام می شود .

روش انجام آزمایش :
کیت مورد نظر را حداقل نیم ساعت قبل از انجام آزمایش در جایگاه خود قرار دهید.
نمونه ها را به ترتیب در A-Rack قرار دهید و A-Rack  را در جایگاه مخصوص خود جا بزنید.
از روی مانیتور شماره بیمار و نوع تست را انتخاب کنید.
دستگاه را start کنید.

تفسیر نتایج :

جهت كمك به تشخیص علت نازایی، بررسی تخمك گذاری، بارداری نا به جا، پایش سلامت بارداری و برای تشخیص علت خونریزی‌های غیرطبیعی رحم درخواست می‌شود.
پروژسترون هورمونی استروئیدی است كه نقش اصلی را برای آماده سازی بدن زن جهت بارداری به عهده دارد. این هورمون در‌تركیب با هورمون‌های دیگر زنانه عمل می‌كند. طی عادت ماهیانه، استروژن باعث می‌گردد تا اندومتریوم رحم  بازسازی شود. بالا رفتن هورمون LH باعث آزاد شدن تخمك از یكی از تخمدان‌ها می‌شود. بعد از آزاد شدن تخمك از فولیكول، بقایای فولیكول تبدیل به جسم زرد می‌گردد كه پروژسترون‌ ترشح می‌كند. این هورمون باعث جلوگیری از رشد مجدد بافت اندومتریال می‌گردد و شرایط را برای لانه گزینی احتمالی تخمك لقاح یافته فراهم می‌آورد. در صورتی كه لقاح اتفاق نیفتد جسم زرد نیز به مرور از بین خواهد رفت و سطح هورمون پروژسترون نیز پایین خواهد آمد و خونریزی عادت ماهیانه آغاز خواهد شد. در صورتی كه لقاح رخ داده باشد جسم زرد به تولید پروژسترون ادامه خواهد داد تا اینكه بعد از چند هفته جفت كار تولید پرژسترون را به عهده می‌گیرد.
توصیه می‌شود این  آزمایش به صورت سریالی انجام گیرد. به وسیلة این آزمایش می‌توان زمان تخمك گذاری را نیز تخمین زد و برای پایش القای تخمك گذاری هم از این آزمایش استفاده می‌شود.  در اوایل بارداری این آزمایش به همراه آزمایش HCG جهت كمك به تشخیص یا رد وجود بارداری نا به جا درخواست می‌شود. در اوایل بارداری ممكن است برای حمایت از جنین مقادیر متفاوتی از هورمون پروژسترون تجویز شود. ممكن است این آزمایش برای مردانی كه مشكوك به نقص عملكرد غده فوق كلیوی هستند  نیز درخواست شود.

 
محدوده رفرانس

<0.1 -0.20 ng/ml Male:
  Normally Menstruating Female:
<0.0-0.30 ng/ml Follicular Phase:
1.2-15.9 ng/ml Luteal Phase:
< 0.1-0.20 ng/ml Post-meno Pausal Female:
  Pregnant Females:
2.8-147.3 ng/ml Pregnant (1st. Trimester):
22.5- 95.3 ng/ml Pregnant (2nd.. Trimester):
27.9-242.5 ng/ml Pregnant (3th. Trimester):
 
 
 
 
 


ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]