دستورالعمل روش انجام آزمایش شمارش گلبول های قرمز

کد سند:
598
کد یکتا:
275
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش شمارش گلبول های قرمز

هدف:

انجام صحیح آزمایش شمارش گلبول های قرمز.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام صحیح آزمایش شمارش گلبول های قرمز در بخش هماتولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش شمارش گلبول های قرمز .
آگاهی از محدوده رفرانس آزمایش شمارش گلبول های قرمز
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه: CBC

لوازم مورد نیاز :
روتاتور
لام
لامل سنگی
الكل اتانول
میکروسکوپ
دستکش های یکبار مصرف

روش انجام آزمایش :

جهت انجام آزمايش ابتدا 20 ميكروليتر خون خوب مخلوط شده را به 3/98 ميلي ليتر محلول هايم افزوده و به اين طريق رقت 1/200 از نمونه خون تهيه كنيد.
مي توان رقت را مي توان به كمك پيپت حباب دار (پيپت ملانژور)تهيه نمود يا توسط پيپت و سمپلر 1/200 را تهيه كرد.
بعد از چند دقيقه انكوباسيون جهت ليز RBC ها به كمك مخلوط كن اتوماتيك به مدت يك دقيقه سوسپانسيون را هموژن نماييد.
سپس به وسيله سمپلر يا لوله موئينه ميكروهماتوكريت در حالي كه لام سنگي را روي لام نئوبار قرار داده ايد محفظه لام نئوبار را پر نموده و بعد از 2 دقيقه ساكن ماندن لام در زير ميكروسكوپ نوري با عدسي شي 10 يا 40 عمل شمارش را در چهار خانه هاي كناري محل سلول هاي قرمز انجام دهيد.

برای بدست آوردن تعداد گلبول های قرمز طبق فرمول زیر عمل کنید:
تعداد سلول هاي قرمز شمارش شدهx 10x ضريب رقت

نکات ایمنی :
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
فرم ثبت نتایج آزمایش
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانهادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]