دستورالعمل روش انجام آزمایش ESR

کد سند:
515
کد یکتا:
263
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
Erythroeyte Sedimentation Rate

هدف:

انجام صحیح آزمایش ESR.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام صحیح آزمایش ESR در بخش هماتولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش ESR.
آگاهی از محدوده رفرانس آزمایش ESR
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه: خون کامل سیتراته.

لوازم مورد نیاز :
روش دستی:
شیکر
پی­پت سدیمان (وسترگرین)
رک مخصوص سدیمان
درهای پلاستیکی
روش دستگاهی:
شیکر
دستگاه Auto ESR Analyzer
دستکش های یکبار مصرف


روش انجام آزمایش :

روش دستگاهی:
الف-نمونه را با کمک شیکر خوب مخلوط می­کنیم.
ب- در دستگاه قرار می­دهیم.
ج- پس از حدود نیم ساعت نتیجه را از مانیتوردستگاه بخوانید.
روش دستی:
الف- نمونه را خوب مخلوط می­کنیم.
ب- پی­پت سدیمان را تا درجه صفر از خون پر می­کنیم.
ج- آن را به صورت کاملاً عمودی داخل رک سدیمان قرار دهید.
د- بعد از یک ساعت مقدار میلی متری که گلبول قرمز پایین رفته است را ثبت کنید.


نکات ایمنی :
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
فرم ثبت نتایج آزمایش
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده رفرانس :

کودکان : 0-10 mm/l
بالغین کمتر از 50 سال:
مردان: 0-20 mm/l
زنان:0-30 mm/l
بالغین بیشتر از 50 سال: 
مردان: 0-30 mm/l
زنان:0-20 mm/lادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]