دستور العمل روش آماده سازی و رنگ آمیزی لام سیتولوژی خلط

کد سند:
405
کد یکتا:
166
واحد سازمانی:
پاتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
رنگ آمیزی لام سیتولوژی خلط

هدف:

حصول اطمینان از نحوه ی صحیح آماده سازی و رنگ آمیزی لام های سیتولوژی خلط می باشد.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت آماده سازی و رنگ آمیزی لام های سیتولوژی خلط در بخش پاتولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد.

صلاحیت و شایستگی کاربر:
-مسئولیت تهیه این دستورالعمل بر عهده کمیته مستندسازی و آموزش آزمایشگاه می باشد.
-مسئولیت تایید و تصویب این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی بخش پاتولوژی آزمایشگاه می باشد.
-مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئول بخش پاتولوژی می باشد.
-جهت حصول اطمینان از نحوه ی صحیح انجام این آزمایش توسط پرسنل بخش پاتولوژی، قرائت کامل این دستورالعمل همراه گذراندن دوره آزمایشی به مدت 1 هفته تحت نظر مسئول بخش الزامی است.
-مسئولیت نگهداری این دستورالعمل بر عهده مسئول بخش پاتولوژی و مسئول دفتر بهبود کیفیت و بهروری است.
-مسئولیت بازنگری و اعمال تغییر در این دستورالعمل با رعایت مراجع  و ضوابط استاندارد بر عهده مسئول فنی بخش پاتولوژی تحت نظر کمیته مستند سازی و آموزش می باشد و هر یک از مسئولین و کاربران مرتبط می توانند پیشنهاد بازنگری و تغییر در دستورالعمل را بنمایند.
 
اقدامات وابسته:
-آگاهی از نحوه ی تهیه لام سیتولوژی خلط
-آگاهی از نحوه ی فیکس کردن لام تهیه شده
-آگاهی از نحوه ی رنگ آمیزی لام
-گاهی از نحوه ی منونته یا مونتاژ کردن لام
-آگاهی از اصول ایمنی درآزمایشگاه
 
اطلاعات نمونه:
- نوع نمونه: نمونه از خلط دهان که بر روی لام گسترده می شود، می باشد.- نحوه ی جمع آوری نمونه: نمونه بهتر است صبح و قبل از خوردن غذا جمع آوری گردد.لازم است قبل از گرفتن خلط، دهان چندبار با آب معمولی شسته شود. بیمار بهتر است نفس عمیقی را از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس کند، سپس با سرفه عمیق، خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخلیه کند. از جمع آوری آب دهان به جای خلط باید اجتناب کرد، آب دهان شفاف و آبی است ولی خلط چسبندگی دارد. از خلط جمع آوری شده توسط سوآپ روی لام می کشیم.
-نحوه ی نگهداری نمونه: از نمونه خلط جمع آوری شده باید تا قبل از 24 ساعت لام های سیتولوژی را تهیه کرد. بعد از 24 ساعت سلول ها دژنره شده و دیگر مناسب برای بررسی سلولی نمی باشند.  

تجهیزات و لوازم مورد نیاز:
-لام
-لامل
-بسکت مخصوص لام
-چسب لام
-برچسب
-قلم الماس
-ظرف مخصوص رنگ آمیزی

محلول های مورد نیاز:
-الکل اتانول مطلق و 96 درجه
-رنگ EA50
-رنگ OG6
-رنگ هماتوکسیلین
-فرمالین
-اسید الکل ٪1

روش انجام آزمایش:
-مراحل آماده سازی نمونه :
ابتدا شماره سیتولوژی مخصوص هر بیمار را روی لام آن بیمار با قلم الماس می زنیم و بعد لام را درون بسکت قرار می دهیم.
-روش رنگ آمیزی:
در رنگ آمیزی لام های سیتولوژی خلط از روش رنگ آمیزی پاپانیکولائو استفاده می کنیم. بسکت حاوی لام سیتولوژی خلط به ترتیبی که در زیر گفته شده درون محلول ها گذاشته می شود.
-الکل اتانول 96 درجه (20 دقیقه)
-شستشو با آب
-رنگ هماتوکسیلین (5 دقیقه)
-شستشو با آب
-اسید الکل ٪1 (5-10 ثانیه)
-شستشو با آب
-الکل اتانول 96 درجه (8 دقیقه)
-رنگ OG6 (4دقیقه)
-الکل اتانول 96 درجه (8 دقیقه)
-رنگ EA50 (5 دقیقه)
-الکل اتانول 96 درجه (8 دقیقه)
-الکل اتانول مطلق (6 دقیقه)
بعد از مراحلی که بالا ذکر شد لام ها در دمای محیط می گذاریم تا خشک شوند سپس به مدت 10 دقیقه به منظور شفاف سازی لام ها، آنها را در گزیلول قرار می دهیم.
-مونته یا مونتاژ کردن لام:
بعد از خارج کردن لام ها از گزیلول روی هر لام چند قطره چسب لام می ریزیم و لامل را روی لام قرار می دهیم.
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]