دستورالعمل روش انجام آزمایش H.Pylori Ag

کد سند:
529
کد یکتا:
257
واحد سازمانی:
ایمونولوژی و سرولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
2.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش H.Pylori Ag

هدف:

حصول اطمینان از تعیین صحیح میزان H.Pylori Ag.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کیفی آنالیت H.Pylori Ag در بخش ایمونولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایشH.Pylori Ag  به روش الایزا
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت H.Pylori Ag در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه: مدفوع
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت 2 روز

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت Generic Assays GmbH
سمپلر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب
دستگاه الایزا ریدر
دستگاه الایزا واشر
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در این روش یک آنتی ژن در بین دو آنتی بادی اختصاصی قرار می گیرد و از یک آنتی بادی برای به دام انداختن آنتی ژن بر روی چاهک های الیزا استفاده می شود و آنتی بادی دوم که با آنزیم نشاندار شده است به عنوان شناساگر عمل می کند .
قابل ذکر است که در این روش باید حداقل دارای دو ناحیه آنتی ژنیک متفاوت باشد تا قادر به اتصال به هر دو آنتی بادی باشد.


روش انجام آزمایش :
تمام محلو هایی که پیش از استفاده نیاز به رقیق شدن دارند، را رقیق کنید، همچنین از نمونه مدفوع هر بیمار را با استفاده از محلول رقیق کننده، سوسپانسیون تهیه کنید.
3 قطره از محلول D به تمام چاهک ها اضافه کنید.
3 قطره از کنترل ها و نمونه رقیق شده به چاهک ها سمپل کنید.
1 ساعت در دمایRT انکوبه کنید.
5 بار شستشو دهید.
3 قطره از کونژوگه را سمپل کنید.
30 دقیقه در دمای RT انکوبه کنید.
5 بار شستشو دهید.
3 قطره سوبسترا به چاهک ها اضافه کنید.

15 دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.
3 قطره stop به چاهک ها اضافه کنید.
چاهک ها را در 450 nm قرائت کنید.

بایدCut off  را طبق فرمول زیر محاسبه کنید:
                                                                                                                          cut off=NC+0.1

نکات ایمنی :
در هنگام استفاده از دستگاه می بایست کلیه نکات ایمنی مربوط به وسایل برقی را رعایت نمایید .
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
شناسنامه دستگاه
فرم ثبت نتایج کالیبراسیون دستگاه
فرم درخواست سرویس و کالیبراسیون دستگاه
Log book دستگاه
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده قابل اندازه گیری: 
محدوده رفرانس :

تفسیر نتیجه OD
Nagative  مقادیر کمتر از cut off
positive  مقادیر کمتر از cut off

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]