دستورالعمل روش انجام آزمايش اندازه گیری PH در مدفوع

کد سند:
417
کد یکتا:
116
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:


هدف:
اطمینان از روش صحیح اندازه گیری PH در مدفوع

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری PH در مدفوع  به روش دستی بر اساس نوارPHمتر در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش اندازه گیری PH در مدفوع
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه مدفوع تازه

لوازم مورد نیاز :
نوار PH متر
ظرف جمع آوری مدفوع
اپلیکاتور

دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
روش انجام آزمایش :
مقداری از نمونه مدفوع را توسط یک اپلیکاتور روی کاغذ PH متر می­کشیم، پس از گذشت30 تا 60 ثانیه رنگ حاصله روی کاغذ PH متر با جدول رنگی کاغذ تطبیق داده تا مقدار PH نمونه را تعیین کنیم سپس آن را در ورک لیست و سپس در کامپیوتر جلوی قسمت PH وارد می­نماییم.

نکات ایمنی :
به هنگام باز کردن درب قوطي محتوی نمونه ، از پاشیدن به اطراف خودداری نمایید.
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده قابل اندازه گیری: 
محدوده رفرانس :

PHکمتر از 5 و بیشتر از 9 پاتولوژیک محسوب می شود.


ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]