دستورالعمل روش انجام آزمایش Ferritin

کد سند:
467
کد یکتا:
195
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
4.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
 
دستورالعمل روش انجام آزمایش  Ferritin با متدCMIA  توسط دستگاه Liason
 
هدف:
حصول اطمینان از تعیین صحیح میزانFerritin  در خون بیماران بر اساس روش  (Chemiluminescence immunoassay (CLIA.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیتFerritin  در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط دستگاه Liason در بخش هورمون آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر:
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته :
آگاهی اساس آزمایش Ferritin به روش CLIA
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیتFerritin در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش Ferritin  توسط دستگاه Liason مقدار 50 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت7 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 7 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت Diasorin
دستگاه ایمونوآنالایزر Liason
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در پدیده کمی لومینسانس واکنش شیمیایی باعث تهییج الکترون ها می شود ولی حاصل این تهییج مشابه فلورسانس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه انرژی ، نور نشری پدید می آید . در کمی لومینسانس ترکیبات آلی اکسید می شوند. این ترکیبات از قبیل لومینول و ایزولومینول می باشند که با یک عامل اکسید کننده ( مثل پراکسید هیدروژن ، هیپوکلرید یا اکسیژن ) واکنش کامل شده و نورنشری از فراورده های تهییج شده در واکنش اکسیداسیون حاصل می آید .
این واکنش ها در حضور کاتالیزور ها از قبیل آنزیم ها ، یون های فلزی و یا کمپلکس های فلزی و hemin انجام می شود .

روش انجام آزمایش :
کیت مورد نظر را حداقل نیم ساعت قبل از انجام آزمایش در جایگاه خود قرار دهید.
نمونه ها را به ترتیب در A-Rack قرار دهید و A-Rack  را در جایگاه مخصوص خود جا بزنید.
از روی مانیتور شماره بیمار و نوع تست را انتخاب کنید.
دستگاه را start کنید.

تفسیر نتایج :
جهت بررسی میزان ذخایر آهن بدن، جهت بررسی وجود کم‌خونی و برای تأیید علت التهاب در بعضی از اندام‌ها و وجود علائمی‌از بیماری‌های مختلف این آزمایش درخواست می‌گردد.
معمولاً نیاز است که 10 تا 12 ساعت قبل از انجام آزمایش، شرایط ناشتایی رعایت شود. در طی ساعات ناشتایی فقط نوشیدن آب مجاز می‌باشد.

فریتین پروتئینی حاوی آهن می‌باشد که درون سلول‌ها ذخیره می‌شود مقدار ناچیزی از این پروتئین از سلولها به داخل خون آزاد می‌شود که اندازه‌گیری  آن می‌تواند در بررسی ذخائر آهن موجود مفید باشد.
فریتین در کبد، مغز استخوان، طحال و ماهیچه‌های اسکلتی به میزان بیشتری موجود می‌باشد. زمانی که میزان آهن در بدن کافی نباشد بدن برای جبران آن، از فریتین استفاده می‌نماید که این امر باعث کاهش سطح فریتین می‌شود. عدم کفایت آهن ممکن است به دلایلی از جمله رژیم غذایی نامناسب، افزایش احتیاج به آهن (بارداری) و جذب ناکافی از طریق دستگاه گوارش رخ دهد.
افزایش سطح آهن در بدن موجب افزایش ذخیره آهن به صورت فریتین در بافت‌ها می‌شود. در صورتی‌که این روند ادامه پیدا کند باعث صدمات مختلفی به بافت‌ها می‌شود. معمولاً این آزمایش همراه با Iron و TIBCدرخواست می‌گردد.

محدوده رفرانس

 
توضیحات محدوده طبیعی آزمایش
آقایان ng/ml 16 تا 220 Ferritin
خانم‌ها ng/ml 10 تا 124 Ferritin

 
 
 
 
 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]