دستورالعمل روش انجام آزمایش Stone

کد سند:
571
کد یکتا:
127
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

 دستورالعمل روش انجام آزمایش Stone
 

روش : شيميايي

اقدامات وابسته:  
آشنایی با اصول ایمنی
آشنایی با روش انجام تست و خطاهای تکنیکی
گذراندن یک دوره­ی آموزشی برای اشنایی با روش انجام
 
هدف:  
بررسی سنگ از نظر مواد تشکیل دهنده و نوع سنگ 
 
موارد کاربرد:
این روش جهت انجام تست در بخش آزمایشگاه استفاده می­شود.
 
اصول آزمایش:
رنگ سنجی (کیفی)
 
نکات ایمنی:
استفاده از دستکش در حین انجام کار
ریختن سرسمپلرهای استفاده شده در محلول حاوی دترجنت
دستورالعمل نگهداری نمونه­های و بایگانی آنها
پوشش مناسب
دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری
صلاحیت و شایستگی کاربر:
داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردان آزمایشگاه
آشنا بودن با این تست از نظر تئوری
 
مواد مورد نیاز خارج از کیت:
آب مقطر
هاون چینی
سر سمپلر
سمپلر 100 لاندا
 
جزئیات مربوط به روش کار:
سنگ ها را طبق لیست، ردیف و شماره گذاری کنید
نگهداری کیت در دمای 20°c-25°c
کنترل حجم Reagentها
پر کردن ظرف آب مقطر
در اولین مرحله سنگ­ها باید به خوبی توسط آب مقطر شسته شوند تا هرگونه لخته خون یا فیبرین از سطح آنها پاک شود
در برخورد با یک نمونه سنگ ابندا تعداد آنها را می شماریم و یادداشت می کنیم اگر سنگ حالت پودروهموژن در آورده و یکنواخت کنید.واژه powderدر مواردی که سنگ حاتل پودری دارد واگر تعدادش زیاد بود many استفاده می شود
در مرحله بعدی رنگ و سطح آن را دقت کرده و از واژه های smooth وrough در مورد سطح سنگ استفاده می شود
 سنگ­های اگزالاتی معمولاً بسیار سخت و نامنظم می­باشند در حالی که سنگ­های فسفاتی بسیار نرم می­باشند سنگ­های سیتینی دارای یک بافت فرم و مویی هستند.
 
رنگ سنگ ها می تواند yellowوBrownوBlack که هر کدام می تواند lightو یاDark باشد
وزن سنگ را با استفاده از ترازوی دیجیتالی که کالیبره شده است اندازه گیری کنید
سنگ ها را داخل هاون تمیز قرار داده و آنقدر بکوبید  تا بطور کامل پودر گردد
پک سر اسپاچول از آن را در ضرف قرمز رنگ مخصوص داخل کیت بریزید و 100 لاندا از اسید داخل کیت را روی آن ریخته و آن را در اسید حل کنید
محلول به دست آمده را با استفاده از آب مقطر به حجم 50ml برسانید و برای هر تست از یک ظرف5ml استفاده کنید
 
در مورد ca در ظرف 5 ml 2 قطره معرف 2 و یک سر اسپاچول معرف 3 ریخته و آنقدر معرف 4 را در ظرف بریزید تا از رنگ بنفش به آبی تغییر کند
در مورد ox در ظرف 5ml 2 قطره معرف 5 و 3 قطره معرف 6 و 3 قطره معرف 7 در ظرف بریزید و رنگ بدست آمده را با چارت رنگی داخل کیت مقایسه کنید
در مورد pho4 در ظرف 5ml 5 قطره معرف 9 و 5 قطره معرف 10 بریزید 5 دقیقه صبر کنید و رنگ بدست آمده را با چارت رنگی داخل کیت مقایسه کنید
در مورد U.A در ظرف 5 ml 3 قطره معرف 13 بریزید 5 دقیقه صبر کنید سپس 3 قطره معرف 5 را ریخته و رنگ بدست آمده را با چارت رنگی مقایسه کنید
در مورد mg در ظرف 5ml ،1ml از محلول مربوطه را بریزید و به حجم 5ml  برسانید سپس 10 قطره معرف 11 و 10 قطره معرف 12 راریخته و رنگ بدست آمده را با جارت رنگی مقایسه کنید
و.....
در نهایت با بدست آوردن در صد ها با استفاده از خط کش موجود در کیت در صد ترکیبات زیر را بدست آورید
Coax
Cahpho4
Tricapho4
Mghpho4
UA
UANH4
 
نقش تشخیصی:
املاح کلسیم ،اسید اوریک ،سیستئین و استروویت(MgNH4Po4)اجزای اصلی اکثر سنگ های کلیه را تشکیل می دهند .سنگ های اگزالات کلسیمی و فسفات کلسیمی 85-75%تمام سنگ ها را تشکیل می دهد .و ممکن است با هم مخلوط در یک سنگ وجود داشته باشد فسفات کلسیم در سنگ ها معمولا بصورت هیدروکسی آپاتیت (Ca5(PO4)OH )یا با شیوع کمتر بروشیت (CaHPO4H2O )است
سنگ های کلسیمی در مرد ها شایع تر است ،سن متوسط شیوع علایم در دهه سوم است .تقریبا 60%افرادی که یک سنگ کلسیمی می سازند ،نهایتا سنگ دیگری در ظرف 10 سال ساخته خواهد شد و فاصله بین دو سنگ متوالی بهتدریج کم می شود یا ثابت باقی می ماند .میزان متوسط تشکیل سنگ جدید در بیمارانی که سابقه سنگ قبلی داشته اند ،حدود یک سنگ در هر 2 یا 3 سال است .بیماری سنگ کلسیمی اغلب خانوادگی می باشد.
در ادرار بلور های کلسیم اگزالات مونوهیدرات (whewellite)معمولا به شکل بیضی های مقعر الطرفینی رشد می کند که از نظر شکل و اندازه مشابه گلبول های قرمز خون است اما ممکن است بزرگتر و دنبل مانند یاشد .در زیر نور پلاریزه ،در برابر زمینه تیره ،بلور ها در خشان به نظر    می رسد و شدت این درخشندگی بستگی به جهت گیری آنها دارد ،این خاصیت را شکست مضاعف گویند .بلور های کلسیم اگزالات دی هیدرات یا ) weddillite ( بصورت دو هرم مشترک القائده بوده و خاصیت شکست مضاعف ضعیفی دارند .بلور های آپاتیت خاصیت شکست مضاعف ندارند و بی شکل به نظر می رسند زیرا بلور های واقی بقدری کوچکند که که با میکروسکپ نوری قابل مقایسه نمی باشند . بروشیت بلور های دراز و تخته مانند(باریک ،بلند و مستطیلی شکل )ایجاد می شود
سنگ های اسید اوریکی شفاف به شعله اند و اینها وهم در آقایان شایع تر است نیمی از افراد دارای سنگ های اسید اوریکی مبتلا به نقرس بوده ،صرف نظر از وجود یا عدم وجود نقرص ساختن سنگ های اسید اوریکی معمولا خانوادگی است .در ادرار بلور های اسید اوریکی معمولا رنگ نارنجی مایل به قرمز دارند زیرا رنگدانه اورین را جذب می کنند .اسید اوریک بدون آب بلور های کوچکی را ایجاد می کند که در زیر میکروسکپ نوری بی شکل به نظر می رسد .این بلور ها به جز از نظر خاصیت شکست مضاعف غیر قابل افتراق از بلور های آپاتیت هستند .اسید اوریک دی هیدراته متمایل به تشکیل بلور های قطره اشکی و صفحات مربعی صاف دارند .هر دو حالت قوینا خاصیت شکست مضاعف دارند .سنگ ریزه های اسید اوریکی شکل غبار قرمز رنگ بنظر می رسند و سنگ ها هم گاهی قرمز یا نارنجی رنگ هستند .سنگ ها ی سیستئینی نا شایع اند و به رنگ زرد لیمویی بوده و برق می زنند ،حاجب بودن به اشعه به علت محتوی گوگرد آن است .بلور های سیستئین به صورت صفحات صاف شش ضلعی در ادرار ظاهر می شود .
سنگ های استروویتی شایع و بالقوه خطرناکند .این سنگ ها عمدتا در خانم ها یه بیمارانی که نیاز به کاتتریزاسیون مزمن مثانه دارند ،دیده      می شوند و بر اثر عفونت ادراری ناشی از باکتری های مولد اوره آز (معمولا سویه پروتئوس)به وجود می آید .این سنگ ها می توانند تا اندازه های بزرگ رشد کرده ،لگنچه و کالیس ها را پر کنند و نمای شاخ گوزنی ایجاد می کنند .سنگ های استروویتی ،حاجب به اشعه اند و تراکم داخلی آنها متغیر است .در ادرار بلور های استروویتی ،حاجب به اشعه اند و تراکم داخلی آنها متغیر است و در ادرار بلور های استروویتی به شکل منشور های مستطیلی هستند که گفته می شود به در تابوت شباهت دارند
در بررسی سنگ­ها سه گروه از سنگ­ها از اهمیت بیشتری برخوردار می­باشند.
سنگ­های ادراری که در مثانه و لگنچه تشکیل می­گردند این سنگ­ها ممکن  است ساده باشند (شامل یک ماده) مخلوط باشند (شامل دو یا چند ماده) یا دارای یک ماده خارجی به عنوان هسته­ی مرکزی باشند شایع ترین مواد تشکیل دهنده این سنگ­ها شامل اگزامات کلسیم، اسیداوریکف ادوات­ها، فسفات کلسیم و منیزیم هستند. سنگ­های فسفات آمونیوم منیزیم، کربنات کلسیم، سیتین و گرانتیت به ندرت یافت می­شوند.
سنگ­های صفراوی که در کیسه­ی صفرا تشکیل می­گردند بر سه نوع می­باشند: الف: سنگ­های کلسترولی که معمولاً روشن و صاف هستند.
ب: سنگ­های پیگیمان­های صفراوی که معمولاً کوچک، تیره و خشن هستند.
ج: سنگ­هایی که مخلوط کلسترول، پیگمان و کلسیم می­باشند.
سنگ­های بزاقی و پانکراس: این سنگ­ها نادر هستند و معمولاً حاوی کربنات کلسیم، فسفات کلسیم یا مخلوط اینها هستند. این سنگ­ها نیز مانند سنگ­های ادراری آزمایش می­شوند.
 
صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس میکروبیولوژی
دارای 8 ماه سابقه­ی کار در بخش الایزا
دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی
آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا، SOP تست Helico Igm، SOP انکوباتور
 
عوامل تداخل کننده:
سنگ به اندازه کافی کوبیده نشود
به خوبی در اسید حل نشود
رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله
استفاده از سرسمپلر آلوده
ایجاد وقفه در بین مراحل
محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.
PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)
 
نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:
 
نکات ایمنی:
استفاده از دستکش در حین انجام کار
ریختن سرسمپلرهای استفاده شده در محلول حاوی دترجنت
دستورالعمل نگهداری نمونه­های و بایگانی آنها
پوشش مناسب
دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری
 
مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 
فرم درخواست کالا و خدمات
فرم ثبت علل تکرار تست
دفتر مربوطه جهت ثبت مشخصات بیمار و نتایج آزمایشات 
فرم Log Book
فرم درخواست کالا
دفتر کار
فرم کنترل دمای محیط
فرم کالیبراسیون سمپلرها
 
کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:
کنترل آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)
کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده
قرار دادن یک نمونه سنگ کنترل در کنار انجام تست
 
ویژگی کیت:
از کیت Monobind استفاده می گردد
 

نمونه لازم:

سنگ كليه دفع شده به صورت خشك تحويل گردد
 
 
محدوده مرجع:                           u/ml
Male:Up to 40                                     
Female:Up to 40                                 
 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]