دستورالعمل روش انجام آزمایش Anti TPO

کد سند:
441
کد یکتا:
23
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

Anti TPO

هدف:

حصول اطمینان از تعیین صحیح میزان Anti TPO  در خون بیماران بر اساس روش  (Chemiluminescence immunoassay (CLIA.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیت Anti TPO  در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط دستگاه Liason در بخش هورمون آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر:
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته :
آگاهی اساس آزمایش Anti TPO به روش CLIA
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت Anti TPO در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش Anti TPO توسط دستگاه Liason مقدار  100 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت7 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 7 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت Diasorin
دستگاه ایمونوآنالایزر Liason
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در پدیده کمی لومینسانس واکنش شیمیایی باعث تهییج الکترون ها می شود ولی حاصل این تهییج مشابه فلورسانس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه انرژی ، نور نشری پدید می آید . در کمی لومینسانس ترکیبات آلی اکسید می شوند. این ترکیبات از قبیل لومینول و ایزولومینول می باشند که با یک عامل اکسید کننده ( مثل پراکسید هیدروژن ، هیپوکلرید یا اکسیژن ) واکنش کامل شده و نورنشری از فراورده های تهییج شده در واکنش اکسیداسیون حاصل می آید .
این واکنش ها در حضور کاتالیزور ها از قبیل آنزیم ها ، یون های فلزی و یا کمپلکس های فلزی و hemin انجام می شود .

روش انجام آزمایش :
کیت مورد نظر را حداقل نیم ساعت قبل از انجام آزمایش در جایگاه خود قرار دهید.
نمونه ها را به ترتیب در A-Rack قرار دهید و A-Rack  را در جایگاه مخصوص خود جا بزنید.
از روی مانیتور شماره بیمار و نوع تست را انتخاب کنید.
دستگاه را start کنید

تفسیر نتایج :

این تست اساسا برای افتراق دادن بیماری های تیروئیدی نظیر هاشیماتوز یا تیروئیدیت لمفوسیتی مزمن در کودکان بکار می رود .آتنی بادی های میکروزومال تیروئیدی بطور شایع در بیماری های مختلف تیروئید دیده می شود .بطوری که در 90-70%موارد تیروئیدیت هاشیماتو یافت می گردد .یک آنتی بادی میکروزومال در واقع آنتی بادی علیه یک جزء میکروزومی از سلول تیروئیدی است .کمپلکس های ایمنی آنتی ژن-آنتی بادی سبب شروع روند التهابی و اثرات سایتوتوکسیک برروی فولیکول تیروئیدی      می شوند .چندین روش برای سنجش این آنتی بادی ضد میکروزومی وجود داشته که حساس ترین آنها آنتی بادی پراکسیداز آنتی تیروئید(آنتی TPO)است.اغلب آنتی TPO همراه با تست آنتی بادی آنتی تایروگلوبولین انجام می شود .انجام همزمان منجر به ازدیاد حساسیت و اختصاصیت تست می شود
آنتی TPOتقریبا در تمامی موارد تیروئیدیت هاشیماتوز و بیش از 70%از مبتلایان به بیماری گریوز و با درجات مختلف در بیماری اتوایمیونیتی غیر تیروئیدی مثبت می باشد .سطوح آنتی TPO در 10-5%از افراد سالم بالاست
این کیت به روش الایزا آنتی بادی ها نوع IgG سرم انسانی تیروئید پراکسیداز را از سایرین جدا می کند و فقط برای مصارف آزمایشگاهی می باشد

-محدوده رفرانس  
          

up to 5.6 IU/ml


ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]