دستورالعمل روش انجام آزمایش IGF-1

کد سند:
541
کد یکتا:
104
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
5.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
 
دستورالعمل روش انجام آزمایش IGF-1  
 
هدف:
حصول اطمینان از تعیین صحیح میزانIGF-1  در خون بیماران بر اساس روش  (Chemiluminescence immunoassay (CLIA.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیتIGF-1  در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط دستگاه Liason در بخش هورمون آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر:
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته :
آگاهی اساس آزمایش IGF-1 به روش CLIA
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت IGF-1 در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش IGF-1 توسط دستگاه Liason مقدار 170 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت7 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 7 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت Diasorin
دستگاه ایمونوآنالایزر Liason
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در پدیده کمی لومینسانس واکنش شیمیایی باعث تهییج الکترون ها می شود ولی حاصل این تهییج مشابه فلورسانس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه انرژی ، نور نشری پدید می آید . در کمی لومینسانس ترکیبات آلی اکسید می شوند. این ترکیبات از قبیل لومینول و ایزولومینول می باشند که با یک عامل اکسید کننده ( مثل پراکسید هیدروژن ، هیپوکلرید یا اکسیژن ) واکنش کامل شده و نورنشری از فراورده های تهییج شده در واکنش اکسیداسیون حاصل می آید .
این واکنش ها در حضور کاتالیزور ها از قبیل آنزیم ها ، یون های فلزی و یا کمپلکس های فلزی و hemin انجام می شود .

روش انجام آزمایش :
کیت مورد نظر را حداقل نیم ساعت قبل از انجام آزمایش در جایگاه خود قرار دهید.
نمونه ها را به ترتیب در A-Rack قرار دهید و A-Rack  را در جایگاه مخصوص خود جا بزنید.
از روی مانیتور شماره بیمار و نوع تست را انتخاب کنید.
دستگاه را start کنید.

تفسیر نتایج :
فاکتور رشد متصل شونده به انسولین Igf1 یک پلی پپتیدی است که از 70 آمینو اسید ساخته شده است و یکی از فاکتور های رشد لینک شده به انسولین گزارش شده است .در گردش این ملکول  نشان داده شده است که تقریبا 50% توالی های آن مشابه پروانسولین است و نیز یک سری فعالیت های بیولوژیکی مشابه با انسولین را دارد .پپتید در هرمون رشد (GH)به یک مرتبه بالاتر تعلق دارد اما یک سری شواهد رشد از ترشحاتGH غیر وابسته مشاهده شده است که شامل اثرات Mitogenic وPromotion از ماده سولفاژن غضروف می باشد .و آن همچنین فعالیت های افزایشی رشد را روی اسکلت و دیگر مایعات بدن میانجیگری می کند.تقریبا 95%Igf1 سرم موجود در گردش به صورت باند با پروتئین های اختصاصی Igf1 متصل میشود که 6 کلاس دارد .BP3 مهمترین پروتئین متصل شونده به Igf1 شناخته شده است که ایجاد یک کمپلکس 140 هزار دالتونی با Igf1  و یک اسید ناپایدار را می کند .اندازه گیری Igf1 سرم کودکان با بی نظمی رشد در تشخیص و ارزیابی آکرومگالی ارزش دارد .غلظت های Igf1  با سن تغییر می کند و به حالت های تغذیه و وضعیت بدن و ترشح هرمون وابسته است .
تعیین Igf1 اصلی در تشخیص حالت های کوتاهی قد در کودکان مفید است و نیز در پشتیبانی در امر تغذیه واقعی آنها لازم است.برای تعیین آکرومگالی تعیین Igf1 به تنهایی نسبت به GH به صورت راندوم قابل اطمینان تر است

محدوده رفرانس 


2mon-5yr: F(33-172)   ,    M(27-13) ng/ml
6-8 yr: F(80-244)   ,    M(55-206) ng/ml
9-11 yr: F(87-399)    ,   M(85-249) ng/ml
12-15 yr: F(188-510) ,   M(115-498) ng/ml
16-20 yr: F(267-471) ,   M(247-481) ng/ml
21-24 yr: F(149-332) ,   M(188-400) ng/ml
25-39 yr: F(108-247) ,   M(96-228) ng/ml
40-54 yr: F(93-245)    ,   M(88-210) ng/ml
<50 yr : F(54-204)    ,  M(55-186) ng/ml
 
 
 
 


ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]