دستورالعمل روش انجام آزمايش اندازه گیری گلوکز در ادرار

کد سند:
463
کد یکتا:
184
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش اندازه گیری گلوکز در ادرار 

هدف:
تشخیص تست کیفی وجود گلوکز در ادرار با دقت حداقل %90 و صحت با حداکثر خطای %15

 دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام روش صحیح اندازه گیری گلوکز در ادرار در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :

از نمونه های ادرار تازه در هرزمان میتوان استفاده نمود بهتراست نمونه مورد ازمایش اولین ادرار صبحگاهی باشد.
نمونه ادرار در ظرف تمیز و غیرالوده جمع اوری شود.
انجام ازمایش روی نمونه کهنه(بیش از 4 ساعت مانده)توصیه نمی گردد.


لوازم مورد نیاز :
ظرف دهان گشاد و دردار تمیز
نوار ادرار
نوار گلوکویاب
لوله آزمایش
رک لوله
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
 نوار ادرار: این روش بر مبنای یک شیوه اختصاصی است گلوکز موجود در ادرار تحت تاثیرگلوکز اکسیداز به اسیدگلوکرونیک و پراکسیدازهیدروژن تبدیل میگردد. پراکسیدهیدروژن حاصله تحت تاثیرپراکسیداز اکسیژن تولید میکنددر مرحله بعد اکسیژن تولید شده کروموژن موجود در گلوکویاب را اکسید نمده و تولید رنگ مینماید.شدت رنگ حاصله بامیزان گلوکز موجود در نمونه متناسب است. یک واکنش دوگانه انزیمی است.این روش برای گلوکز اختصاصی است.اسید اسکوربیک باعث نتایج منفی کاذب میشود.

روش انجام آزمایش :

نوار را از قوطی خارج نموده و درب ان را محکم ببندید انتهای نوار را بمدت چند ثانیه  در ادرار فرو برده و اضافی ادرار را با کناره ظرف حاوی نمونه پاک نمایید.پس از یک دقیقه رنگ حاصله را با جدول رنگی روی قوطی مقایسه نمایید.
از قرائت رنگ حاشیه نوار و همچنین جواب های بیش از زمان یک دقیقه خودداری کنید.

نکات ایمنی:
به هنگام باز کردن درب ظرف محتوی نمونه ، از پاشیدن به اطراف خودداری نمایید.
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .
تمامي مراحل انجام كار بايد زير هود ايمني انجام شود.

مستندات مرتبط :
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده قابل اندازه گیری : نوار گلوکویاب رااز(1000-30)میلی گرم درصد بخوبی تشخیص میدهد.
محدوده رفرانس :
  Negative 

 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]