دستورالعمل روش انجام آزمايش Ear Discharge S & C

کد سند:
446
کد یکتا:
191
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش  Ear Discharge S & C

هدف:

اطمینان از روش بررسي صحیح ميكروسكوپي و كشت از ترشحات گوش به منظور تشخيص عامل اوتيت خارجي يا مياني

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام ميكروسكوپي و كشت ترشحات گوش به منظور تشخيص عامل اوتيت خارجي يا مياني در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

 نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نمونه: چرك و ترشحات گوش خارجي يا مياني
زمان نمونه گيري: قبل از شروع درمان آنتي بيوتيكي
نمونه گيري با استفاده از سواپ استريل انجام مي شود .
بهترين زمان نمونه گيري حالتي است كه ترشحات چرك از گوش خارج مي گردد و در غير اينصورت احتمال حضور ميكروب هاي فلور افزايش مي يابد .
دو عدد سواپ از نمونه تهيه مي شود، يك سواپ داخل محيط ترانسپورت ( در صورت انتقال نمونه ) و يك سواپ جهت تهيه لام استفاده مي شود. بهتر است لام در همان مكان نمونه گيري تهيه و به آزمايشگاه ارسال گردد.


لوازم مورد نیاز :
سواب استريل
لوله آزمايش محتوي محيط كشت انتقالي
محيط كشت بلادآگار وEMB
لام
لامل
میکروسکوپ

دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
روش انجام آزمایش :
آزمايش مستقيم: تهيه اسمير از ترشحات چركي و رنگ آميزي گرم و جستجوي مرفولوژي ميكروارگانيسم دماي بيماريزا
كشت: بعد از نمونه برداري از چرك آن را در شرايط هوازي بر روي محيط هاي بلاد آگار و مك كانكي كشت مي دهند. در التهاب گوش مياني كودكان نمونه همچنين بايستي بر روي محيط شكلات آگار براي جستجوي هموفيلوس آنفولانزا كشت داده شود.


نکات ایمنی:
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده رفرانس :

تفسیر نتایج :
براي عفونت هاي گوش خارجي، فقط استاف اورئوس، استرپتوكوك پيوژن، سودوموناس آئروژينوزا و آسپرژيلوس مي تواند گزارش شود.
براي عفونت هاي گوش مياني فقط پنوموكوك، استرپتوكوك پيوژن،‌هموفيلوس آنفولانزا و استافيلوكوك اورئوس بايد همراه با تست حساسيت گزارش شود.

 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]