دستورالعمل روش انجام آزمایش Sickling Test

کد سند:
569
کد یکتا:
268
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل روش انجام آزمایش Sickling Test

هدف:

انجام صحیح آزمایش Sickling Test.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام صحیح آزمایش Sickling Test در بخش هماتولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش Sickling Test.
آگاهی از محدوده رفرانس آزمایش Sickling Test
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه: خون کامل هپارینه، سیتراته و EDTA.

لوازم مورد نیاز :
محلول تازه دی یتونیت سدیم
محلول فسفات دی سدیک

لام
لامل
لاک
دستکش های یکبار مصرف

روش انجام آزمایش :

 طرز تهیه محلول:
محلول تازه دی یتونیت سدیم(S2O4Na2) با غلظت 0.114 مول در لیتر (19.85g/c) محلول فسفات دی سدیک با غلظت 0.114 مول در لیتر (16.2g/c) دو حجم از محلول دی یتومین سدیم و 3 حجم فسفات دی سدیک را مخلوط و PH آن را به 6.8 می­رسانیم سپس روی لام 5 قطره محلول و یک قطره خون EDTA دار ریخته و


 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]