دستورالعمل روش انجام آزمایش Sistine

کد سند:
570
کد یکتا:
136
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل اجرايي استاندارد انجام سیستین
 

 موارد کاربرد:

کریستالهای سیستین در ادرار ی با PH  اسیدی مشاهده میشوند و بصورت صفحاتی نازک بی رنگ و شش گوشه دیده میشوند.این کریستال مهمترین کریستال غیرطبیعی دارای منشا فیزیولوژیک هستند.که بندرت یکی از اجزا ادرار است.کرسیتال سیستین در ادرار بیمارانی که مبتلا به نوعی ناهنجاری متابولیسمی ارثی خانوادگیکه انتقال کلیوی اسیدهای امینه مختلف را مختل میکند دیده میشود.بیماران مبتلا به سیستینوری مستعد تشکیل سنگ سیستین هستند و ممکن است سبب اسیب کلیه شوند. تایید سیستین ممکن است توسط واکنش سیانید-نیتروپروسایدانجام گیرد.در این واکنش سیانید سدیم به سیستین احیا میشود.گروه سولفهیدریل حاصل یا نیتروبروسید واکنش میکند و رنگ ارغوانی قرمز ایجاد میشود.

صلاحیت و شایستگی کاربر:

 از آنجائی که این تست توسط پرسنل بخش آنالیز ادرار انجام می شود باید موارد مربوطه رعایت شود .

 نکات ایمنی:
استفاده از دستکش – روپوش
 
معرف ها:
هیدروکسید امونیوم10% : 17 میلی لیتر هیدروکسید امونیوم غلیظ را توسط اب مقطر تا 100 میلی لیتر رقیق سازید
سیانید سدیم 5% :  5 گرم سیانید سدیم را در اب مقطر حل کنید و ان را تا 100 میلی لیتر رقیق کنید.
200 میکرولیتر هیدروکسید امونیوم 28%(رقیق 1 به 2 هیدروکسید امونیوم بعنوان نگهدارنده) به ان بیافزایید.
نیتروپروسید سدیم 5% : 0.5 گرم از کریستالهای بخوبی کوبیده شده نیتروپروسید سدیم را در اب مقطر دیونیزه حل کنید و تا 10 میلی لیتر رقیق سازید ان را بمدت یک هفته در دمای 8-2 درجه نگهداری کنید.

 مراحل اجرایی کار:

  1. سه تا چهار قطره از ته نشین ادرار را دریک لوله ازمایش کوچک بریزید.

  2.  

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]