دستورالعمل روش انجام آزمایش Erythropoietin با متدCMIA

کد سند:
کد یکتا:
366
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
4.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
هدف:

حصول اطمینان از تعیین صحیح میزانEPO  در خون بیماران بر اساس روش  (Chemiluminescence immunoassay (CLIA.

دامنه کاربرد:

این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیتEPO در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط دستگاه Liason در بخش هورمون آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 

جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 

آگاهی اساس آزمایش EPO به روش CLIA
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیتEPO در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش EPO  توسط دستگاه Liason مقدار 50 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت7 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 7 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :

کیت مورد نظر ساخت شرکت Diasorin
دستگاه ایمونوآنالایزر Liason
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در پدیده کمی لومینسانس واکنش شیمیایی باعث تهییج الکترون ها می شود ولی حاصل این تهییج مشابه فلورسانس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه انرژی ، نور نشری پدید می آید . در کمی لومینسانس ترکیبات آلی اکسید می شوند. این ترکیبات از قبیل لومینول و ایزولومینول می باشند که با یک عامل اکسید کننده ( مثل پراکسید هیدروژن ، هیپوکلرید یا اکسیژن ) واکنش کامل شده و نورنشری از فراورده های تهییج شده در واکنش اکسیداسیون حاصل می آید .
این واکنش ها در حضور کاتالیزور ها از قبیل آنزیم ها ، یون های فلزی و یا کمپلکس های فلزی و hemin انجام می شود .

روش انجام آزمایش :

کیت مورد نظر را حداقل نیم ساعت قبل از انجام آزمایش در جایگاه خود قرار دهید.
نمونه ها را به ترتیب در A-Rack قرار دهید و A-Rack  را در جایگاه مخصوص خود جا بزنید.
از روی مانیتور شماره بیمار و نوع تست را انتخاب کنید.
دستگاه را start کنید.

تفسیر نتایج :

-    کمک به تشخیص کم خونی و پلی سیتمی
2-    کمک به تشخیص پلی سیتمی اولیه (پلی سیتمی ورا) از ثانویه
3-    کمک به افتراق  پلی سیتمی ثانویه نابجا (تومورهای کلیه) از پلی سیتمی ثانویه بجا ( زندگی در ارتفاعات، بیماری ریوی، استعمال دخانیات)
4-    شناسایی سوء مصرف اریتروپوئیتین در ورزشکاران
5-    ارزیابی بیماران تحت درمان جایگزینی با EPO که پاسخ خونسازی ناکافی نشان می دهند.


سایر روشها:

RIA غیر رقابتی

مقادیر طبیعی:

  5 – 35 IU/L
 
یا 5 – 35 mIU/ml 


تفسیر:

 
آزمون EPO به منظور کمک به تشخیص بیماران دچار کم خونی و پلی سیتمی مورد استفاده قرار می گیرد. در بیمارانی که هموگلوبین آنان به علت نار سایی تولید در مغز استخوان (کم خونی فقر آهن) یا تخریب گلبول های قرمز (کم خونی همولیتیک) پایین می باشد، EPO افزایش نشان می دهد. در مقابل در بیماران کلیوی که دچار تخریب سلولهای دور توبولی شده اند یا افراد که هر دو کلیه اشان را برداشته اند (نفروکتومی دوطرفه) سطحEPO سقوط کرده و این بیماران مبتلا به کم خونی می شوند. در مبتلایان به پلی سیتمی، سطح EPO به عنوان یک پاسخ مناسب و بجا به هیپوکسی، افزایش می یابد. در عوض سطح EPO در بیمارانی که پلی سیتمی ورا بدخیم دارند پایین است. بعضی از تومورهای سلول های کلیوی یا فوق کلیوی می توانند مقدار زیادی EPO تولید نمایید که به میکانیسم مهاری پس نوردی طبیعی نیز پاسخ نمی دهد.

افزایش سطح:

 آنمی فقر آهن، آنمی مگالوبلاستیک، آنمی همولیتیک، میلو دیسپلازی، شیمی درمانی، AIDS ، فئوکروموسیتوم، کارسینوم سلول کلیوی، کارسینوم فوق کلیوی
کاهش سطح: 

پلی سایتمی ورا، بیماری های کلیوی و فوق کلیوی
عوامل مداخله گر:


 بارداری، استروئیدهای آنابولیک، قرص های کنترل بارداری، ACTH موجب افزایش کاذب در سطح EPO  می گردند.
 انتقال خون به فرد گیرنده به کاهش کاذب EPO می انجامد.

·        نمونه صبحگاهی دارای EPO  بیشتری از نمونه عصر می باشد.
·        EPO با هموگلوبین نسبت عکس دارد.
·        کاهش تولید RBC (گلبول های قرمز) با کاهش ظرفیت حمل اکسیژن همراه می باشد. در نتیجه سلول های تخصص یافته کلیوی تحریک می شوند و EPO می سازند.
·        اندازه گیری EPO به همراه شمارش رتیکلوسیت جهت تشخیص علت کم خونی و پلی سیتمی بکار می رود.
 
 

نکات ایمنی :
-در هنگام استفاده از دستگاه Liason می بایست کلیه نکات ایمنی مربوط به وسایل برقی را رعایت نمایید .
-از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
-از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
-هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .


 
 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]