دستورالعمل روش اندازه گيري هماتوكريت به روش ميكرو

کد سند:
603
کد یکتا:
264
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل روش اندازه گيري هماتوكريت به روش ميكرو

هدف:

انجام صحیح آزمایش Hematocrit.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام صحیح آزمایش Hematocrit در بخش هماتولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش Hematocrit.
آگاهی از محدوده رفرانس آزمایش Hematocrit
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه: خون کامل EDTA.

لوازم مورد نیاز :
جالوله اي
گاز
پنبه
خمير جهت مسدود كردن انتهاي لوله
لوله ميكروهماتوكريت
خط كش مخصوص قرائت

دستکش های یکبار مصرف


روش انجام آزمایش :

 جهت انجام آزمايش هماتوكريت دستي ابتدا:
دو سوم لوله مخصوص هماتوكريت را توسط خون پر نماييم. آنگاه با قرار دادن انگشت اشاره خود در انتهاي خالي لوله انتهاي ديگر آن را از طريق فرو بردن مكرر در ظرف محتوي خمير مسدود نمائيم.
لوله آماده شده را در شيارهاي مخصوص در سانتريفوژ ميكروهماتوكريت قرار دهيد به طوريكه  انتهاي مسدود لوله به سمت خارج از مركز و كاملا در تماس با محيط محفظه سانتريفوژ باشد. (لوله ها بايد بالانس قرار بگيرند)
پس از قرار دادن سرپوش محفظه لوله ها را به مدت 5 دقيقه با سرعت 10،000 الي 12،000 دور در دقيقه سانتريفوژ نماييد.
پس از سپري شدن زمان لازم و توقف دستگاه لوله ها را خارج نموده و با استفاده از خط كش مخصوص قرائت ، مقدار هماتوكريت را مشخص نماييد.

موارد تکمیلی در روش های کاری:
نحوه محاسبه نتایج :‌ در روش دستي با استفاده از خط كش مخصوص قرائت مقدار هماتوكريت را مشخص مي نمائيم.


نکات ایمنی :
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
فرم ثبت نتایج آزمایش
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده رفرانس :

مردان: 42-48
زنان: 36-42 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]