دستورالعمل روش انجام آزمایش C4

کد سند:
483
کد یکتا:
109
واحد سازمانی:
ایمونولوژی و سرولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش C4

هدف:

حصول اطمینان از تعیین صحیح میزانC4  در خون بیماران بر اساس روش توربیدومتری .

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیت C4 در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط روش توربیدومتری در بخش ایمونولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش C4 به روش توربیدومتری
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت C4 در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم تازه
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش C4 توسط دستگاه روش توربیدومتری مقدار 50 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت 2 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 2 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت بیوسیستم
دستگاه هیتاچی
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
اساس روش توربيدومتري مبتني بر تشكيل كمپلكس حاصل از واكنش بين C4 و آنتي سرم اختصاصي آن مي باشد. ميزان كدورت ايجاد شده با مقدار C4 رابطة مستقيم دارد.

روش انجام آزمایش :
انجام تمام مراحل آماده سازی دستگاه قبل از شروع به کار
انتخاب Work place از صفحه نمایشگر
اتنخاب Test Selection
وارد کردن کد پذیرش بیمار در قسمت Sample ID
انتخاب تستهای بیمار و بعد گزینه Accept/Next
نمونه را در جایگاه خود قرار داده و Start کنید.

نکات ایمنی :
در هنگام استفاده از دستگاه هیتاچی می بایست کلیه نکات ایمنی مربوط به وسایل برقی را رعایت نمایید .
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
 شناسنامه دستگاه
فرم ثبت نتایج کالیبراسیون دستگاه
فرم درخواست سرویس و کالیبراسیون دستگاه
Log book دستگاه
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده قابل اندازه گیری: 1.0-90 (میلی گرم بر دسی لیتر)
محدوده رفرانس :

10-14 mg/dl

تفسیر نتایج :

سيستم كمپلمان يكي از عوامل سيستم ايمني است كه نقش عمده اي در دفاع بدن در مقابل عوامل بيماريزا ايفا مي كند. اين سيستم
از اجزاي پروتئيني تشكيل شده است كه از نظر ساختمان شيميايي و فعاليت ايمونولوژيكي متفاوتند.
همچنين اين پروتئين ها از 2 الي 3 زنجيرة پلي پپتيدي ساخته شده اند كه به وسيلة پيوند هاي دي سولفيدي به يكديگر متصلند.
كاهش يا افزايش پروتئين هاي سيستم كمپلمان تأثير به سزايي در ايمني و دفاع بدن بر جا مي گذارد.
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]