دستورالعمل روش انجام آزمایش Creatinine

کد سند:
502
کد یکتا:
30
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
  دستورالعمل روش انجام آزمایش Creatinine

هدف

 اندازه گيري ميزان کراتینین در سرم

دامنه کاربرد
کراتینین در پلاسمای یک فرد سالم ثابت است و نوسانات شدید ان به میزان مصرف شده تمرینات ورزشی و ادرار دفع شده بستگی دارد بنابراین افزایش در پلاسما همیشه نشانه کاهش تصفیه گلومرولی و اختلال در کلیه هاست.کراتینین محصول تجزیه کراتین فسفات است که در انقباض عضله اسکلتی شرکت مینماید.تولید روزانه کراتین و نتیجتا کراتینین به توده عضلانی بستگی دارد و نوسان بسیار اندک است.کراتینین تماما توسط کلیه ها دفع میشوند بنابرین نسبت مستقیم با عملکرد دفعی کلیه ها دارد.اگر عملکرد دفعی کلیه ها طبیعی باشد باید سطح کراتینین سرم باید ثابت و در حد طبیعی باقی بماند.افزایش اندکی در سطح کراتینین پس از مصرف غذا بویژه بدنبال مصرف مقادیر زیادی گوشت مشاهده میشود.افزایش سطح کراتینین نشانه مزمن بودن فرایند بیماری است.بطور کلی دو برابر شدن کراتینین نشانه 50% کاهش در سرعت گلومرولی میباشد. سطح کراتینین همراه با اوره تفسیر میشود

. اساس ازمایش
ازمایش کراتینین با الکالن پیرات تشکیل یک کمپلکس رنگی میدهد.شدت ایجاد شده متناسب با مقدار کراتینین در نمونه است

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است

اقدامات وابسته 
ـ اطلاع داشتن در مورد تاثيرات متقابل Cross Reaction بر روي تست از جمله تداخلات دارويي و يا عوامل مداخله گري چون ايكتريك ، هموليز و ليمپيك
ـ داشتن آشنايي كامل با اصول كنترل كيفي و محدوده مجاز تعيين شده براي اين تست و آگاهي از تفسير نتايج حاصله از كنترل كيفي قوانين موجود در آزمايشگاه از جمله قوانين وستگارد
ـ آشنايي با سيستم نرم افزاري كنترل كيفي آزمايشگاه جهت ثبت نتايج حاصل از سرم كنترلهاي خوانده شده و تحليل آماري نتايج حاصله
ـ آشنايي با روش ساخت محلول ها و شرايط نگهداري آنها
ـ داشتن آگاهي كامل نسبت به كاليبره بوده تجهيزات از جمله اتوآناليزر ، سمپلرها
ـ داشتن آگاهي كامل نسبت به سالم بودن ادوات و تاريخ انقضاء آن از جمله سرم كنترل ها ، كاليبراتور و نيز محلول هاي مربوطه
ـ آشنايي با اپراتوري تجهيزات لازم براي انجام تست از قبيل : اتوآناليزر ، سمپلرها ، سانتريفيوژها و …
ـ آگاهي كامل نسب به اصول ايمني و كار در آزمايشگاه و نيز بهداشت و ايمني دفع مواد زائد

موارد کاربرد
این تست برای تشخیص و ارزیابی مبتلایان به بیماری کبدی یا استخوانی استفاده میشود
صلاحیت و شایستگی کاربر
از آنجا که این تست توسط اپراتور بخش بیوشیمی انجام می­شود لذا تمامی موارد صلاحیت و شایستگی
در بخش مربوطه از جمله تحصیلات، مهارت، تجربه و آموزش باید رعایت گردد
تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار
وسایل معمول آزمایشگاه موجود باشد
دستگاه از قبل کالیبره و آماده کار باشد
PH آب مقطر متصل به دستگاه اندازه گیری شده باشد

کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار
بمنظور اطمينان از صحت و دقت آزمايشات ما ملزم به قرار دادن سرم كنترل در اتواناليزر هستيم . سرم كنترل را در شروع كار و قبل از گزارش جواب بيماران در دستگاه قرار داده و بعد از بدست آوردن جواب سرم كنترل هاي خوانده شده آنرا در منحني لوي جينگ قرار داده و بر اساس قوانين وستگارد صحت و دقت آنرا بررسي مي كنيم
جهت کالیبر استاندارد با کالیبراتور TruCal U و جهت کنترل Trulab N و Trulab P بطور جداگانه استفاده کنید

نمونه لازم و موارد رد نمونه
سرم ، پلاسما همراه با هپارين و ادرار
پايداري كراتنين در سرم يا پلاسما
در دماي 4 تا 25 درجه سانتيگراد 7 روز
در دماي منهاي 20 درجه سانتيگراد 3 ماه
مقدار : 100 ميكروليتر

معيارهاي REJECTION ( موارد رد نمونه )
زمانيكه نمونه هموليز شديد ، ايكتريك شديد ، ليمپيك شديد باشد نمونه قابل قبول نمي باشد
تاثير عوامل ايكتر ، هموليز ، ليمپيك
اسيد آسكوربيك تا غلظت 30 ميلي گرم در دسي ليتر ، تري گليسيريد تا غلظت 2000 ميلي ليتر در دسي ليتر و بيلي روبين تا غلظت 4 ميلي گرم در دسي ليتر و هموگلوبين تا غلظت 500 ميلي گرم در دسي ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند
رژیم سرشار از گوشت موجب افزایش موقتی کراتینین سرم میگردد
داروهای افزاینده : امینوگلیکوزیدها سایمتیدین داروهای شیمی درمانی حاوی فلزات سنگین و سایر داروهای سمی برای کلیه مانند سفالوسپورین ها
اسيد آسكوربيك تا غلظت 30 ميلي گرم در دسي ليتر ، تري گليسيريد تا غلظت 2000 ميلي گرم در دسي ليتر ، بيلي روبين تا غلظت 4 ميلي گرم در دسي ليتر و هموگلوبين تا غلظت 500 ميلي گرم در دسي ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند .هموليز بسته به روش اندازه گيري هموليز مي تواند باعث افزايش كاذب كراتين و يا كاهش كاذب آن به روش ژافه كينتيك شود
ايكتريك بودن سرم : ايكتريك بودن سرم باعث كاهش كاذب كراتنين در اندازه گيري آن بروش هاي ژافه كينتيك و روش كيتهاي دستگاه duponaco مي شود
ليمپي : ليمپيك بودن سرم باعث افزايش كاذب كراتنين در اندازه گيري آن به روش كيتهاي دستگاه aca مي شود افزايش اسيد اوريك ، اسيد استواسيتك و استون ، گلوكز باعث افزايش كاذب كراتين به روش ژافه مي شود و نيز برخي از داروها
برخي از داروها ا جمله نفروتوستيك باعث افزايش كراتنين مي شوند
Acetohexamide , Ascorbic Acid
Cefamandle , cefazolin , cefoxihin
 
لوازم مورد نیاز
کیت مورد نظر سمپلر 100 میکرولیتر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب
دستکش های یکبار مصرف

روش انجام آزمایش
قبل از اجرای کار بروشور کیت مطالعه و بررسی شود
در صورت تغییر کیت پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود
ادامه مراحل اجرایی کار با دستگاه به SOP دستگاهی هیتاچی 717 مراجعه شود
جهت انجام آزمایش به روش دستگاهی پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر را که شرکت تولید کننده ارائه نموده است چک و بررسی نمایید

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش
تزریق قبلی IM ممکن است موجب افزایش سطح گردد
اسيد آسكوربيك تا غلظت 30 ميلي گرم در دسي ليتر ، تري گليسيريد تاغلظت 2000 ميلي گرم در دسي ليتر ، بيلي روبين تاغلظت 40میلي گرم در دسي ليتر و هموگلوبين تا غلظت 400 ميلي گرم در دسي ليتر و نيز تاثير برخي داروها كه موجب افزايش فيزيولوژيك ALT مي شوند از جمله : Cephalosporins , Bromocriptine , Captoprill و …
 
نکات ایمنی
در هنگام استفاده از دستگاه  می بایست کلیه نکات ایمنی مربوط به وسایل برقی را رعایت نمایید
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید

مستندات مرتبط
شناسنامه دستگاه
فرم ثبت نتایج کالیبراسیون دستگاه
فرم درخواست سرویس و کالیبراسیون دستگاه
Log book دستگاه
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده قابل اندازه گیری 
متناسب با کیت
محدوده رفرانس :
آقايان                                          0/9-1/2 mg/dl
خانمها                                         0/6-1/1 mg/dl
 
 
چگونگي تفسير نتايج در صورت لزوم ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه محاسبه آن )
پدید آمدن اتفاقات متفرقه از جمله شکستن لوله در سانتریفوژ و کم بودن حجم نمونه.
غیر نرمال بودن نتیجه آزمایش در صورت عدم بیماری و سابقه
اطلاع یافتن از عدم رعایت دستورالعمل نمونه گیری
 
حساسيت 
حداقل مقدار اسيداوريك اندازه گيري 3/0 ميلي گرم در دسي ليتر مي باشد
تغييرات فيزيولوژيكي
افزايش
ورزش باعث افزايش كراتنين سرم مي شود
كاهش
حاملگي باعث كاهش كراتنين خصوصاً در سه ماهه اول و دوم مي شود
 

 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]