دستورالعمل روش انجام آزمايش Throat discharge S δ C

کد سند:
458
کد یکتا:
219
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش  Throat discharge S δ C

هدف:

اطمینان از تشخيص عامل عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت تشخيص عامل عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

 نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نوع نمونه : سواب از گلو و لوزه ها
نحوه جمع آوری نمونه:
جهت برداشت از مخاط بايستي با آبسلانگ زبان رابه طرف پائين نگه داريم. سپس نمونه برداري كنيم. براي برداشت سواب از نمونه حلق بايد سواب را از كف يكي از سوراخ هاي بيني عبور دهيم. بهترين نمونه براي يافتن به ميكروارگانيسم هاي عامل عفوني در عفونت هاي مجراي فوقاني سينوس ها به علت عدم دسترسي به اين مكان شستشوي مجراي عفوني است.


لوازم مورد نیاز :
سواب استريل
محيط هاي كشت مورد نياز: بلادآگار، شكلات آگار،EMB
لوپ استريل سرده شده
لام
لامل
شعله
پنس
معرف ها: رنگ گرم، محلول كاتالاز، محلول PYR
ديسك باسيتراسين


اساس آزمایش :
روش انجام آزمایش :

آزمايش مستقيم: در لام مستقيم سلولهاي پوششي بزرگ چند ضعلي حاوي هسته و انواع باكتري ها شامل كوكسي و ديپلوكوك گرم مثبت، كوكوباسيل گرم منفي و اسپيروكت در صورت وجود مشاهده مي شود.
كشت: محيط كشت مورد استفاده بلاد آگار است كه در پليت cm 19 تلقيح كنيدو به صورتTrisector كشت دهيد. در كشت گلو به دنبال كشت خالص هستيم.
كشت بر روي محيط بلاد آگار جهت تمام باكتري ها، كشت روي محيط لوفلرومتوريت پتاسيم جهت كورينه باكتريوم ديفتريه محيط كشت شكلات آگار براي هموفيلوس آگار براي هموفيلوس آنفولانزا و نايسريا مننژيتيديس، محيط برده ژانكو براي بروتلاپرتوسيس انجام دهيد.
از رشد ميكروارگانيسم در روي محيط فلوريت پتاسيم و لوفلر از روي كلني هاي بدست آمده رنگ آميزي آلبرت و متيلن بلو به منظور يافتن باسيل هاي ديفتري و تأييد تشخيص آن صورت گيرد.

نکات ایمنی:
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده رفرانس :

تفسیر نتایج :
اين تست به منظور تشخيص عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني از جمله فارنژيت در گلو و حلق كه استرپتوكوك بتاهموليتيك A , استرپتوكوك پنومونيه، استافيلوكوكم، اورئوس و هموفيلوس و هموفيلوس آنفولانزا عامل آن مي باشد.
باكتري رايج عامل فارنژيت، استرپتوكوك پيوژن گروه A و با تناوب كمتر گروه هاي C , G مي باشند كه بر اساس حساسيت به ديسك هاي باسيتراسين و SXT تشخيص داده مي شود.
در لام مستقيم وجود گلبول سفيد مورد توجه قرار مي گيرد . سبميوز فوزوباكتريوم و تريپونها و نسئي به ميزان حداقل 2 عدد در هر ميزان ميكروسكوپي به همراه گلبول سفيد نشانه ي آنژين و نسان مي باشد.
علائم باليني بين فارنژيت ميكروبي و فارنژيت ويروسي كه عامل 20%‌عفونت ها را شامل مي شود به ندرت پزشك مي تواند اين دو عامل را از هم تفكيك دهد.
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]