دستورالعمل روش انجام آزمايش Fungi Direct

کد سند:
448
کد یکتا:
207
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمايش  Fungi Direct

هدف:

اطمینان از روش انجام آزمايش ميكروسكوپي مستقيم نمونه هاي قارچي

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام آزمايش ميكروسكوپي مستقيم نمونه هاي قارچي در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

 نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نوع نمونه : هر قسمتي كه احتمال حضور قارچ در آنجا وجود دارد مثل ناخن، موف پوست، انواع مايعات بدن، چرك، خون، خلط و ترشحات برنشي.
بيمار حداقل 3 روز استحمام نكرده باشد.
بيمار روي ضايعه مورد نظر از پماد يا كرم ويا داروهاي ضد قارچ استفاده  نكرده باشد.
نكاتي در مورد تعيين محل نمونه برداري:
چنانچه ضايعات متعددي در مراحل مختلف پيشرفت در بدن وجود داشته باشد، بهتر است كه نمونه برداري را از ضايعات تازه و فعال انتخاب كرد.
 نمونه برداري از لبه برجسته و خارجي ضايعات انجام شود.
در صورت تعدد ضايعات بهتر است از تمام آنها نمونه برداري شود.
در بيشتر موارد لازم است كه از عمق و منبع اصلي كانون بيماري نمونه برداري نمود.

نحوه نمونه برداري:
تنوع نمونه ها در قارچ شناسي زياد است و نمونه ممكن است از هر قسمتي از بدن گرفته شود.
ضايعات پوستي: ابتدا ضايعه را با گاز آغشته به الكل 70% تميز نموده و با يك اسكالپل استريل اطراف ضايعه را تراشيده و پوست ها را روي لام تميز و يادر يك پليت، نمونه ها را جمع آوري كنيد.
موي سر: اگر موها بلند باشند ابتدا با قيچي استريل كوتاه و محل ضايعه را با الكل 70% تميز مي كنند و سپس با موچين دوسرپهن موها را از نقاط مختلف ضايعه مي كنند و موها را روي لام يا داخل پليت استريل جمع آوري مي كنند.
نمونه ناخن: ناخن هاي آلوده را توسط گاز آغشته به الكل 70% تميز نموده و با ناخنگير استريل آنها را كوتاه مي نمائيم. با يك اسكالپل استريل ناخن ها را تراشيده و خرده هاي آن را روي لام تميز و يا داخل پليت نمونه قرار مي دهيم.
نمونه برداري از آبسه: آسپيراسيون و بازكردن آبسه توسط اسكالپل
خلط: نمونه صبحگاهي در حالت ناشتا گرفته شود. شستشوي دهان با آب يا با دهان شويه رقيق بدون قرقره كردن قبل از نمونه گيري
اساس انجام آزمايش: كشت هوازي بر روي محيط هاي انتخابي با استفاده از سابور و آگار غيرانتخابي و انكوبه در دماي 30 ـ 25 درجه سانتيگراد. كشت ها معمولاً وقتي مثبت مي شوند، گزارش مي شوند. كشت هاي منفي بعد از 4 هفته گزارش مي شوند.

 
لوازم مورد نیاز :
ميكروسكوپ نوري
معرف هيدروكسيد پتاسيم
لاكتوفنل ساده
لاكتوفنل كاتن بلو
لام
لامل
آنس
لوپ
پتري ديش با لوله u
رنگ گرم
رنگ كانيون
بلودومتيلن
ساولن

روش انجام آزمایش :

براي آزمايش مستقيم ميكروسكوپي:
بافت هاي كراتينه (پوست و ناخن) يك تكه را در محلول KOH 10 يا 20 درصد قرار داده و يك لامل روي آن مي گذاريم و در پتري ديش حاوي لوله u به مدت 10 دقيقه صبر كرده و با عدسي 10 و 40 به جستجوي عناصر قارچي مي پردازيم.
مو را با لاكتوفلن ساده بر روي لام و اضافه كردن لامل با عدسي 10 و 40 مشاهده مي كنيم.
براي آزمايش مستقيم خلط و ترشحات برنشي قبل از آزمايش با كمك سانتريفو در دور 1500 و به مدت 10 دقيقه، تغليظ مي كنيم و از ته نشست با تاس 10%‌آزمايش مي كنيم و همچنين براي مشاهده آكتينوماسيت و نوكاردياها رنگ آميزي كاينيون شامل مراحل فيكس كردن لام، اضافه كردن فوشين بازيك به مدت 3 دقيقه، رنگ آميزي با بلودومتيلن انجام مي دهيم.
مايع مغزي نخاعي را به ميزان 5 ميلي ليتر در دور 1500 و به مدت 10 دقيقه سانترفيوژ مي كنيم و از رسوب يك لوپ تهيه و با مركب چين به مقدار مساوي مخلوط مي كنيم و با عدسي 10 و 40 مشاهده مي كنيم.
بافت: بافت را دو قسمت كرده يك قسمت را در فرمالين 5% قرار داده، به منظور مطالعه آسيب شناسي نگهداري و قطعه اي به اندازه 1 ـ 5% ميلي متر را با يك قطره KOH پس از 10 ـ 5 دقيقه با ميكروسكوپ مشاهده مي كنيم.
چرك و ساير اگزوداها: يك لوپ از ماده مورد نظر را برداشته و روي يك لام گسترده مي كنيم و با روش گرم رنگ آميزي مي كنيم در صورتيكه به نوكارديا مشكوك باشيم يك گسترده را نيز رنگ آميزي كاينيون رنگ مي كنيم. يك لوپ را نيز با KOH 10 يا 20% با ميكروسكوپ نوري با عدسي 10 و 40 مطالعه مي كنيم.
سواپ: نوع پنبه اي سواپ را بر روي يك لام شيشه اي فشار داده و گسترده مي كنيم و با رنگ گرم، گيمسا، كاينيون رنگ آميزي مي كنيم.
ادرار و ساير مايعات بدن: نمونه ها را در دور 1500 و به مدت 10 دقيقه سانتريفوژ كرده مايع بالايي را دور ريخته و رسوب باقي مانده را براي روش رنگ آميزي گرم و همچنين يك لوپ را  10 يا 20% KOHمشاهده ميكنيم.

نحوه تهيه ساخت محلول ها:
محلول 20 درصد پتاس و گليسيرين:
پتاس 20 گرم
گليسيرين 20 گرم
آب مقطر 80cc*  اين محلول شفاف كننده بوده و نيز نمونه تهيه شده با آن براي چندين روز بدون خشك شدن باقي مي ماند.

 
 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]