دستورالعمل روش انجام آزمایش HLA B5

کد سند:
536
کد یکتا:
231
واحد سازمانی:
ایمونولوژی و سرولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش HLA B5 

هدف:
انجام صحیح آزمایشHLA Typing بر اساس روش سرولوژی. 

 
دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام آزمایش انجام صحیح آزمایشHLA Typing بر اساس روش سرولوژی در بخش ایمونولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش  HLA Typing
آگاهی از محدوده رفرانس  HLA Typing و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه خون کامل هپارینه.
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش HLA Typing با روش سرو مقدار 3 سی سی می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت 4 ساعت.
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
میکروسکوپ
سمپلر کالیبر به همراه سر سمپلرهای نو یکبار مصرف
دستکش های یکبار مصرف
دستگاه سانتریفیوژ
پیلت های خام HLA
کنترل مثبت و منفی
کمپلمان خرگوش

اساس آزمایش :
بررسی به لیز شدن لنفوسیت ها به روش میکرو سیستوتوکسیتی تعیین HCA کلاس I به طور قرار دادی با استفاده از روش رنگ آمیزی (ائوزین ) جهت ارزیابی قابلیت زنده ماندن لنفوسیت ها پس از واکنش با آنتی سرم های گوناگون ضد  HLA و کمپلمان صورت می گیرد.

روش انجام آزمایش :

برای هر بیمار 3 لوله در نظر گرفته و شماره گذاری شود .
در لوله اول 5cc محلول هنکس ریخته و  3ccخون به آن اضافه کنید.
در لوله دوم 4cc از محلول PBS و در لوله بعدی 3CC محلول فایکول بریزید.

7cc از رقت تهیه شده را به آرامی به فایکول بریزید طوری که 2 فاز تشکیل شود.
لوله فایکول را 20 دقیقه در 2000 دور در دقیقه سانترفیوژ کنید تا لایه بافی کوت تشکیل شود.
لایه نازک بافی کوت را که دقیقاً در مرز بین فایکول و هنکس می باشد به آرامی به طور کامل جدا کرده و داخل لوله حاویPBS اضافه نمائید .
این لوله را 5 دقیقه در دور 1000 سانترفیوژ کنید.


ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]