دستورالعمل روش انجام آزمایش T3

کد سند:
572
کد یکتا:
19
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

 دستورالعمل روش انجام آزمایش T3

 

هدف:
حصول اطمینان از تعیین صحیح میزانT3  در خون بیماران بر اساس روش  (Chemiluminescence immunoassay (CLIA.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیتTSH  در نمونه سرم یا پلاسمای انسان توسط دستگاه Liason در بخش هورمون آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر:
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته :
آگاهی اساس آزمایش T3 به روش CLIA
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت T3 در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش T3  توسط دستگاه Liason مقدار 150 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت7 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 7 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت Diasorin
دستگاه ایمونوآنالایزر Liason
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در پدیده کمی لومینسانس واکنش شیمیایی باعث تهییج الکترون ها می شود ولی حاصل این تهییج مشابه فلورسانس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه انرژی ، نور نشری پدید می آید . در کمی لومینسانس ترکیبات آلی اکسید می شوند. این ترکیبات از قبیل لومینول و ایزولومینول می باشند که با یک عامل اکسید کننده ( مثل پراکسید هیدروژن ، هیپوکلرید یا اکسیژن ) واکنش کامل شده و نورنشری از فراورده های تهییج شده در واکنش اکسیداسیون حاصل می آید .
این واکنش ها در حضور کاتالیزور ها از قبیل آنزیم ها ، یون های فلزی و یا کمپلکس های فلزی و hemin انجام می شود .

روش انجام آزمایش :
کیت مورد نظر را حداقل نیم ساعت قبل از انجام آزمایش در جایگاه خود قرار دهید.
نمونه ها را به ترتیب در A-Rack قرار دهید و A-Rack  را در جایگاه مخصوص خود جا بزنید.
از روی مانیتور شماره بیمار و نوع تست را انتخاب کنید.
دستگاه را start کنید

تفسیر نتایج :
هورمون 
TSH (تیروتروپین) از غذه هیپوفیز قدامی ترشخ شده و موجب تحریک ترشح T4, T3 می شود. ترشخ TSH از هیپوفیز توسط ترشح هورمون آزاد کننده تیروئید TRH از هیپوتالاموس تحریک می شود . از سوی دیگر مقادیر پایین T4, T3  محرک اصلی برای ترشخ TSH , TRH می باشد . بنابراین در مبتلایان به کم کاری تیروئید از نوع اولیه به دلیل کاهش T4, T3  مقدار TSH , TRH افرایش می یابد . در حالیکه مبتلایان به کم کاری تیروئید از نوع ثانویه وی ا نوع سوم ، به ترتیب عملکرد غذه هیپوفیز و یا هیپوتالاموس در نتیجه تومور ، تروما یا عفونت مختل شده و بنابراین علیرغم کاهش T4, T3  مقدار  TSH , TRH نزدیک به صفر می باشد.
برای افتراق نارسایی هیپوفیز از تیروئید ، اندازه گیری هم زمان T4, T3  انجام می گردد. کاهش مقدار T4  و سطح طبیعی یا بالای TSH نشان دهنده اختلال تیروئید و کاهش مقدار T4  و کاهش TSH نشان دهنده اختلال در هیپوفیز است .
از اندازه گیری TSH برای تشخیص کم کاری اولیه تیروئید در نوزادان نیز استفاده می شود .
- موارد افزایش TSH  عبارتست از  :
-هایپوتیروئیدیسم : بیماری هاشیموتو یکی از عوامل اصلی هایپوتیروئیدیسم اولیه می باشد.
-تومور غده هیپوفیز : که در نتیجه آن با تولید بیش از TSH مواجه هستیم

محدوده رفرانس


 

1-39     mIU/ml

1-4 days

1.7-9    mIU/ml

2-20 W

0.7-6.4 mIU/ml

5M-20Y

0.3-4.5 mIU/ml

21-25 

100-740 ng/dl

1-3 days

105-245 ng/dl

1-11 M

98-260   ng/dl

1-10 Y

80-213   ng/dl

11-20 Y

76-220   ng/dl

20-50 Y

40-187   ng/dl

50-90 Y

116-247 ng/dl

Pregnancy : Last 5M

 
 
 
 
 
 
  

 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]