دستور العمل روش آماده سازی و رنگ آمیزی لام سیتولوژی Nipple Discharge

کد سند:
404
کد یکتا:
165
واحد سازمانی:
پاتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
رنگ آمیزی لام سیتولوژی  Nipple Discharge

هدف:

اطمینان از نحوه ی صحیح آماده سازی و رنگ آمیزی لام های سیتولوژی Nipple Discharge می باشد.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت آماده سازی و رنگ آمیزی لام های سیتولوژی Nipple Discharge در بخش پاتولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد.

صلاحیت و شایستگی کاربر:
-مسئولیت تهیه این دستورالعمل بر عهده کمیته مستندسازی و آموزش آزمایشگاه می باشد.
-مسئولیت تایید و تصویب این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی بخش پاتولوژی آزمایشگاه می باشد.
-مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئول بخش پاتولوژی می باشد.
-جهت حصول اطمینان از نحوه ی صحیح انجام این آزمایش توسط پرسنل بخش پاتولوژی، قرائت کامل این دستورالعمل همراه گذراندن دوره آزمایشی به مدت 1 هفته تحت نظر مسئول بخش الزامی است.
-مسئولیت نگهداری این دستورالعمل بر عهده مسئول بخش پاتولوژی و مسئول دفتر بهبود کیفیت و بهروری است.
-مسئولیت بازنگری و اعمال تغییر در این دستورالعمل با رعایت مراجع  و ضوابط استاندارد بر عهده مسئول فنی بخش پاتولوژی تحت نظر کمیته مستند سازی و آموزش می باشد و هر یک از مسئولین و کاربران مرتبط می توانند پیشنهاد بازنگری و تغییر در دستورالعمل را بنمایند.
 
اقدامات وابسته:
-آگاهی از نحوه ی تهیه لام سیتولوژی Nipple Discharge
-آگاهی از نحوه ی فیکس کردن لام تهیه شده
-آگاهی از نحوه ی رنگ آمیزی لام
-آگاهی از نحوه ی منونته یا مونتاژ کردن لام
-آگاهی از اصول ایمنی درآزمایشگاه
 
اطلاعات نمونه:
- نوع نمونه: نمونه از ترشحات پستان که بر روی لام گسترده می شود، می باشد.
- شرایط ظاهری نمونه: ترشح باید به صورت یک لایه نازک بر روی لام توسط لام دیگر گسترده شده باشد.
-نحوه نگهداری نمونه: لام تهیه شده باید ابتدا توسط الکل مطلق فیکس شود لام فیکس شده را می توان در دمای محیط نگهداری کرد. (بهتر است قبل از اینکه لام کاملا خشک شود عمل فیکس کردن توسط الکل اتانول مطلق صورت گیرد. ) 


تجهیزات و لوازم مورد نیاز:
-لام
-لامل
-بسکت مخصوص لام
-چسب لام
-برچسب
-قلم الماس
-ظرف مخصوص رنگ آمیزی
 
محلول های مورد نیاز:
-الکل اتانول مطلق و 96 درجه
-گزیلول
-رنگ EA50
-رنگ OG6
-رنگ هماتوکسیلین
-فرمالین
-اسید الکل ٪1
 
مراحل انجام آزمایش:
-مراحل آماده سازی نمونه :
ابتدا شماره سیتولوژی مخصوص هر بیمار را روی لام آن بیمار با قلم الماس می زنیم و بعد لام را درون بسکت قرار می دهیم.
-روش رنگ آمیزی:
در رنگ آمیزی لام های سیتولوژی Nipple از روش رنگ آمیزی پاپانیکولائو استفاده می کنیم. بسکت حاوی لام سیتولوژی Nipple به ترتیبی که در زیر گفته شده درون محلول ها گذاشته می شود.
 -الکل اتانول 96 درجه (20 دقیقه)
-شستشو با آب
-رنگ هماتوکسیلین (5 دقیقه)
-شستشو با آب
-اسید الکل ٪1 (5-10 ثانیه)
-شستشو با آب
-الکل اتانول 96 درجه (8 دقیقه)
-رنگ OG6 (4دقیقه)
-الکل اتانول 96 درجه (8 دقیقه)
-رنگ EA50 (5 دقیقه)
-الکل اتانول 96 درجه (8 دقیقه)
-الکل اتانول مطلق (6 دقیقه)
بعد از مراحلی که بالا ذکر شد لام ها در دمای محیط می گذاریم تا خشک شوند سپس به مدت 10 دقیقه به منظور شفاف سازی لام ها، آنها را در گزیلول قرار می دهیم.
-مونته یا مونتاژ کردن لام:
بعد از خارج کردن لام ها از گزیلول روی هر لام چند قطره چسب لام می ریزیم و لامل را روی لام قرار می دهیم.
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]