دستورالعمل روش انجام آزمايش ‍CSF S & C

کد سند:
416
کد یکتا:
173
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
هدف:
اطمینان از روش صحیحCSF از نظر ميكروسكوپي و كشت
دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام صحیحCSF از نظر ميكروسكوپي و كشت در بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار آزمایشگاه کاربرد دارد .
صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.
اقدامات وابسته : 
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه
 نمونه لازم و موارد رد نمونه :

نوع نمونه : مايع مغزي نخاعي
لوازم مورد نیاز :
محیط کشتCA,BA,Tio,MC
 انكوباتور 37 درجه سانتيگراد
 جار
سانتريفوژ
رنگ گرم
لام شيشه اي
اساس آزمایش :
روش انجام آزمایش :
آزمايش مستقيم:
الف) بررسي ماكروسكوپي: مايع نخاع طبيعي شفاف و بيرنگ بوده و ميزان چسبندگي آن مانند آب است.
ب) بررسي ميكروسكوپي: نمونه رامستقيماً به لام شمارش منتقل نموده و گلبولهاي قرمز و سفيد آن را شمارش مي نمائيم. با شمارش گلبولهاي قرمز مي توانيم به ميزان‌ آلوده شدن مايع نخاع باخون پي ببريم و در نتيجه لكوسيت هاي مايع نخاع را تصحيح نماييم.
شمارش افتراقي : جهت شمارش افتراقي سلولها نمونه را با دور كم (2000) به مدت 5-3 دقيقه سانتريفوژ كرده، از رسوب آن اسمير تهيه نموده و رنگ آميزي گيمسا يا ژيت بر روي آن انجام مي دهيم. براي بررسي ميكروسكوپي مايع نخاع از نظر ميكروبي از رسوب مايع نخاعي اسمير تهيه كرده و رنگ آميزي گرم از آن به عمل مي آوريم.
كشت:
كشت مايع مغزي ـ‌ نخاعي در محيط هاي بلادآگار و شكلات آگار در حضورCO2، 10-5% صورت مي گيرد. تمام محيط ها بايد تا 3 روز نگهداري شوند. كريپتوكوكوس نئوفورمنس در محيط بلادآگار در عرض 1 هفته رشد مي كند. در موارد مشكوك به عفونت هاي قارچي مي توانيم نمونه مغزي نخاعي را در محيطBHI كشت داده و پس از 4 ساعت محيط را بررسي نماييم.

نحوه كشت:
نمونه را به مدت 15 دقيقه در دور g 1500 سانتريفوژ كنيد.
مايع رويي را دور، رسوب را مخلوط كنيد.
روي محيط هايCA, MC, B.A و تايوگليكولات كشت دهيد.
پليت ها را به مدت 72-48 ساعت در كندل جار در انكوباتور 35 درجه سانتيگراد قرار دهيد.* براي تشخيص هموفيلوس، روي پليتB.A استافيلوكوك اورئوس را به صورت خطي نشان دهيد.
محيط تايو 5 روز بررسي شده و به محض ديدن كدروت كشت هوازي، بي هوازي انجام شود
نکات ایمنی:
به هنگام باز کردن درب ظرف محتوی نمونه ، از پاشیدن به اطراف خودداری نمایید.
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .
مستندات مرتبط :
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
محدوده رفرانس :

تفسیر نتایج :
تشخيص مننژيت هاي مختلف باكرتيايي، قارچي،  ويروسي و سلي از موارد درخواست تست CSF است. عوامل ايجاد كننده مننژيت باكتريايي بر حسب گروه سني شامل موارد زير مي باشد:
الف) نوزادان تا 2 ماهگي:

  • اشرشياكلي
  • سالمونلا
  • استرپتوكوك بتا هموليتيك گروه B
  • ليستريا منوسيتوژن
ب) ساير گروه هاي سني:
  • هموفيلوس آنفولانزا
  • نايسريا مننژيتيديس
  • استرپتوكوك پنومونيه
  • مايكوباكتريوم توبركلوزيس
  • ليستريا منوسيتوژن
  • استافيلوكوك
از قارچ هايي كه مي توانند عامل مننژيت باشند نيز مي توان كريپتوكوكوس نئوفورمنس را نام برد. پوليوميليت، هاري و برخي از آربو ويروسها نيز مي توانند عامل مننژيت ويروسي باشند.
در بررسي ماكروسكوپي مايع نخاع طبيعي شفاف و بي رنگ بوده و ميزان چسبندگي آن مانند آب است. ايجاد كدورت درمايع نخاع مي تواند به دلايل زير باشد:


 


ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]