دستورالعمل روش انجام صحیح شکنندگی اسمزی

کد سند:
444
کد یکتا:
303
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل  روش انجام صحیح شکنندگی اسمزی

هدف:

انجام صحیح آزمایش شکنندگی اسمزی.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام صحیح آزمایش کیفی شکنندگی اسمزی در بخش هماتولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش شکنندگی اسمزی
آگاهی از محدوده رفرانس آزمایش شکنندگی اسمزی
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه: خون کامل سیتراته.

لوازم مورد نیاز :
لوله همولیز
سانتریفوژ
دستگاه اسپکتروفتومتر

آب مقطر
NaCl 0.85
NaCl 0.5
خون کنترل
دستکش های یکبار مصرف

روش انجام آزمایش :

C2 C1 T2 T1 شماره
  5cc   5 cc NaCl 0.85
5cc   5 cc   NaCl 0.5
    0.5 cc 0.5 cc خون بیمار
0.5 cc 0.5cc     خون کنترل
لوله ها را با دور 2500 به مدت 5 دقیقه سانتریفوژ می کنیم .
اگر در هیچ یک از لوله ها همولیز مشاهده نشد آزمایش منفی است .
اگر در لوله های کنترل همولیز دیدیم ولی در لوله های تست ندیدیم احتمالاً محلول NaCl آلوده بوده است .
اگر در لوله ای همولیز دیده شد ولی در کنترل دیده نشد آزمایش مثبت است و نیاز به تتیراسیون به روش کمی دارد.


 
نکات ایمنی :
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
فرم ثبت نتایج آزمایش
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده رفرانس :

تفسیر نتایج:
میزان شکنندگی گلبولی به دو عامل میزان انرژی گلبولی (ATP) و سلامت ساختمان غشاء سلولی بستگی دارد. در برخی از اختلالات اتوایمون خفیف که آنتی بادی های غیر همولیزان یا اسبونیزان با تیتر پایین در خون وجود دارند ، بدلیل حساس شدن گلبول های قرمز ، قسمتی از عشاء سلولی به هنگام عبور از سیستم رتیکوآندوقلیال کنده شده لذا گلبول قرمز جهت مقاومت در مقابل ترکیدگی منقبض شده و خود را جمع م
ی کند و به شکل اسفروسیت در می آید


ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]