دستورالعمل روش انجام آزمایش Ferritin

کد سند:
517
کد یکتا:
281
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش Ferritin

اقدامات وابسته :

آگاهی از محدوده ی طبیعی تست مورد نظر
آشنایی از خطاهای تاکتیکی
تسلط به اپراتوری دستگاه
آگاهی به دستورالعمل های ایمنی و بهداشت
آگاهی از برنامه ی کنترل کیفی در آزمایشگاه

اطلاعات نمونه
نوع نمونه باید سرم باشد
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه ذرات معلق باشد
نمونه حجم مناسب برای انجام تست را داشته باشد
نمونه سرم لیپمیک و ایکتریک در نتیجه ی انجام آزمایش تاثیر گذار است.
نمونه را می توان دز دمای -20 درجه ی ساتیگراد به مدت 12 روز نگه داری کرد.
 
تجهیزات و لوازم مورد نیاز
کیت مورد تایید و توصیه شده توسط شرکت پشتیبان دستگاه بیوشیمی
پیپت های درجه ی یک برای رقت سازی
دستکش یک بار مصرف
 
ذخیره سازی کیت
در دمای 8-2 درجه ی سانتیگراد و در یخچالی که ثبت دما دارد نگه داری شود.
در صورت نگه داری و رعایت شرایط استاندارد  تا تاریخ انقضای درج شده بر روی کیت می توان از آن استفاده کرد.
در صورت آلودگی کیت از مصرف آن خودداری کنید.
 
کالیبراسیون کیت:
به دستورالعمل دستگاه موجود در بخش بیوشیمی مراجعه شود.

مراحل آماده سازی و شروع به کار دستگاه:
به دستورالعمل دستگاه موجود در بخش بیوشیمی مراجعه شود.
 
محدودیت ها
از مخلوط کردن ریجنت ها با بارکد های مختلط خود داری کنید
از مصرف کیت های با تاریخ گذشته خود داری کنید

نکات ایمنی
از هر گونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در حین کار خودداری کنید
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا با استفاده از پوشش محافظ نظیر روپوش آزمایشگاه ، عینک های محافظ و دستکش های یک بار مصرف ، جلوگیری کنید
 از پاشیدن و پراکنده کردن آئروسل ها به ویژه در هنگام استفاده از سانتریفیوژ خودداری نمایید
هرگونه ریجنت و محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید
 
مستندات مرتبط
شناسنامه ی دستگاه موجود در بخش بیوشیمی
دستورالعمل استفاده از دستگاه موجود در بخش بیوشیمی
فرم درخواست سرویس و کالیبراسیون دستگاه
فرم ثبت عملیات مربوط به تعمیر و سرویس دستگاه
فرم نگه داری دستگاه
فرم ثبت عدم انطباقو انجام اقدام اصلاحی
فرم پیشنهاد جهت بازنگری و تغییر در مستندات سیستم کیفیت

اساس آزمایش :
اساس روش توربيدومتري  و رنگ سنجی باشد. ميزان كدورت ايجاد شده با مقدار این تست رابطة مستقيم دارد.

روش انجام آزمایش
کلیه آزمایش هایی که نتایج کنترل کیفی مربوط به آنها مردود می گردد، حتماً تکرار می شوند
کلیه آزمایش هایی که نتایج آنها با شرایط بالینی بیمار تطابق نداشته باشد و یا به دلیل دلتاچک نیاز به تکرار داشته باشد ، ترجیحاً تکرار می شوند.
کلیه آزمایش هایی که با نظر سوپروایزر و یا مسئول فنی نیاز به تکرار داشته باشد ، حتماً تکرار می شوند
کلیه آزمایش هایی که نتیجه آنها خارج از محدوده رفرانس باشد ، ترجیحاً تکرار می شوند.
کلیه آزمایش هایی که نتایج آنها با سایر آزمایش های مرتبط تطابق نداشته باشد ، ترجیحاً تکرار می شوند

اگرآزمایش فریتین نشان دهد میزان فریتین بیشترازحد معمول است نشان دهنده آن است که  ذخایر آهن بدن شما  بالاست.همچنین می تواند نشانه ای ازبیماری های کبدی، آرتریت روما تویید,سایربیماریهای التهابی و یا پرکاری غده تیرویید باشد.

بعضی از انواع سرطان نیزممکن است سبب افزایش میزان فریتین شوند.

 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]