مدیر ارشد آزمایشگاه
کد یکتا:
67
نام کاربری:
Admin
نام:
مدیر ارشد
نام خانوادگی:
آزمایشگاه

اطلاعات تماس

ایمیل:
admin@localhost.com
تلفن تماس:
111
تلفن همراه:
09123456789

اطلاعات هویتی

تاریخ تولد:
1365/01/01
جنسیت:
کد ملی:
0123456789
نام پدر:
علی
شماره شناسنامه:
00111111111
محل صدور:
ایران
سریال شناسنامه:
آ

اطلاعات استخدامی

وضعیت همکاری:
تمام
نوع همکاری:
شیفت کاری:
تاریخ استخدام:
حقوق:
نامشخص

اطلاعات سازمانی

واحد سازمانی:
اداری و مالی
سمت:
مدیر اجرایی آزمایشگاه
شماره پرسنلی:
9012345
جانشین:
محمد تست
امضاء:
امضاء جانشین:

سایر اطلاعات

توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

# عملیات عنوان سایز فایل تاریخ بارگذاری
b2p 8/5 kB   php 1397/02/09
lt 5/1 kB   aspx 1396/02/20
Man-doctor1 18 kB   jpg 1396/02/20