محمد تست
کد یکتا:
68
نام کاربری:
Test
نام:
محمد
نام خانوادگی:
تست

اطلاعات تماس

ایمیل:
test@test.test
تلفن تماس:
012345678
تلفن همراه:
09123456789

اطلاعات هویتی

تاریخ تولد:
1395/01/19
جنسیت:
زن
کد ملی:
00123456
نام پدر:
احمد
شماره شناسنامه:
00123456
محل صدور:
تهران
سریال شناسنامه:
ب123654

اطلاعات استخدامی

وضعیت همکاری:
نیمه فعال
نوع همکاری:
تمام وقت
شیفت کاری:
روزکار
تاریخ استخدام:
1395/01/20
حقوق:

اطلاعات سازمانی

واحد سازمانی:
اداری و مالی
سمت:
مدیر فنی
شماره پرسنلی:
123
جانشین:
مدیر ارشد آزمایشگاه
امضاء:
امضاء جانشین:

سایر اطلاعات

توضیحات:
تست

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]
# عملیات رشته تحصیلی محل تحصیل مدرک اخذ شده آغاز خاتمه
رشته کد 1 دانشگاه نمونه دکترا 1393/01/18 1383/01/18
رشته کد 2 دانشگاه نمونه کارشناسی 1392/10/18 1392/10/24
رشته کد 3 دانشگاه نمونه دکترا 1392/10/16 1392/10/16
رشته کد 4 دانشگاه نمونه دکترا 1392/10/16 1392/10/16
# عملیات موسسه / شرکت زمینه فعالیت سمت علت ترک خدمت آغاز خاتمه توضیحات
آزمایشگاه نمونه سرولوژی کارشناس 1395/02/16 1395/02/25
آزمایشگاه نمونه مسئول بیوشیمی سمت تست علت تست 1391/09/01 1393/09/07 توضیحات تست
# عملیات تاریخ معدل ارزیابی
1393/09/07 83
1393/09/01 92
1393/04/07 87
1393/01/19 58
# عملیات عنوان دوره آموزشی محل اجرا مدت دوره (ساعت) زمان شروع زمان پایان گواهینامه / مدرک پایان دوره
دروه ایمنی و بهداشت عمومی آزمایشگاه شرکت نمونه 8 1393/09/30 1393/09/30
# عملیات عنوان دوره آموزشی محل اجرا مدت دوره (ساعت) زمان شروع زمان پایان گواهینامه / مدرک پایان دوره معدل ارزیابی
دوره کنترل کیفیت لوی جنینگ شرکت نمونه 16 1393/10/04 1393/10/04 28
دوره تضمین کیفیت در بخش هماتولوژی شرکت نمونه 16 1393/09/07 1393/09/08 25
دوره تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی شرکت نمونه 16 1393/09/07 1393/09/08 25
دوره مستندسازی ایزو 15189 شرکت نمونه 8 1383/09/04 1387/09/04 21