درباره آزمایشگاه

زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
Global Administrator

آزمایشگاه ................... در سال ................. توسط  دکتر ..................... استاد بخش ............. دانشکده پزشکی دانشگاه ............ در خیابان ....................... تاسیس گردید. در این سال مسئولیت و اداره آزمایشگاه به عهده .................... بوده است.
این آزمایشگاه به دلیل توجه و برخورداری از کیفیت بالای آزمایشات و تجهزات و وسایل و امکانات فراوان و تنوع آزمایشات در طی مدت کوتاهی به یکی از آزمایشگاه های بزرگ کشور مبدّل گردید به طوریکه در حال حاضر آزمایشگاه در فضائی بیشتر از        مترمربع و حدود      پرسنل در مقاطع مختلف دکترا - کارشناسی ارشد - کارشناس و کاردان و پزشکان متخصص مشغول ارائه خدمات به پزشکان و بیماران این منطقه می باشد .
در حال حاضراین آزمایشگاه در بخش های تخصصی و فوق تخصصی ارائه خدمات می نماید


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]