افزایش سهم بازار و کاهش هزینه ها
عنوان هدف:
افزایش سهم بازار و کاهش هزینه ها
کد یکتا:
1
ماهیت:
بلند مدت
نوع هدف:
هدف تجاری
توضیحات:
 
 
# عملیات برنامه رسیدن به هدف مسئول اقدام زمان شروع زمان پایان پیشرفت واقعی پیشرفت مورد انتظار واریانس
تکمیل قرارداد با انواع بیمه ها مدیر ارشد آزمایشگاه 00:00:00 - 1393/05/19 00:00:00 - 1393/05/21 50 90 40
افزایش طیف تست ها 00:00:00 - 00:00:00 - 0
دعوت از پزشکان اطراف برای بازدید از آزمایشگاه 00:00:00 - 00:00:00 - 0
استفاده از تابلوهای راهنما و بورد تبلیغاتی مناسب 00:00:00 - 00:00:00 - 0
ارسال هدایای تبلیغاتی + رزومه و توانمندیها برای پزشکان اطراف 00:00:00 - 00:00:00 - 0
راه اندازی سیستم کنترل موجودی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
کاهش دوباره کاری ها و اتلافات 00:00:00 - 00:00:00 - 0
# عملیات عنوان سایز فایل تاریخ بارگذاری
TestFile 25 B   txt 1395/01/02

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]