پايبندي به اخلاق حرفه اي و اجتماعي
عنوان هدف:
پايبندي به اخلاق حرفه اي و اجتماعي
کد یکتا:
3
ماهیت:
میان مدت
نوع هدف:
هدف کیفی
توضیحات:
 
 
# عملیات برنامه رسیدن به هدف مسئول اقدام زمان شروع زمان پایان پیشرفت واقعی پیشرفت مورد انتظار واریانس
ایجاد سیستم ارزیابی 360 درجه قبل و بعد از استخدام 00:00:00 - 00:00:00 - 0
ایجاد مکانیزم هائی جهت افزایش تعهد اخلاقی کارکنان 00:00:00 - 00:00:00 - 0
تدوین آئین نامه و مقررات داخلی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته 00:00:00 - 00:00:00 - 0
تاکید بر درستكاري ، رازداري و رعايت بي طرفي و استقلال 00:00:00 - 00:00:00 - 0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]